Werkzaamheden uitzichtpunt Zaandammerdijk op Texel

03 mei 2018

De provincie Noord-Holland werkt in mei aan 2 uitzichtpunten in natuurgebied Waalenburg. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Combinatie Tessel.

Vanwege het broedseizoen wordt nauw samengewerkt met beheerder Natuurmonumenten en de betrokken ecoloog. Deze bekijkt of de locaties in het natuurgebied kunnen worden vrijgegeven.

Zaandammerdijk

Uitzichtpunt Zaandammerdijk

Aan de Zaandammerdijk krijgt het nieuwe uitzichtpunt inmiddels vorm. De twee damwanden zijn geplaatst en deze week worden ook de traptredes geplaatst.

Uitzichtpunt Hertenkamp

Ook uitzichtpunt Hertenkamp is in uitvoering. Hier zijn de voorbereidingen getroffen om straks, als het werk aan de Zaandammerdijk gereed is, verder te gaan met de werkzaamheden.

Meer informatie

Combinatie Tessel verzorgt in opdracht van de provincie Noord-Holland de werkzaamheden in Waalenburg. Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met Dries Hof, omgevingsmanager van de aannemer, via tel. 06-51090275.

Programma Natuurontwikkeling Texel

De impuls voor de natuur in Waalenburg maakt onderdeel uit van het programma Natuurontwikkeling Texel, waarmee de Provincie Noord-Holland uitvoering geeft aan de Uitvoeringovereenkomst EHS Texel, die Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, gemeente Texel, Agrarische natuur- en landschapsvereniging De Lieuw,  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en  LTO en provincie Noord-Holland hebben gesloten.