November 2018

 • Informatiecentrum HOV in ’t Gooi open tijdens kerstmarkt

  (30 november 2018)

  Informatiecentrum HOV in ’t Gooi open tijdens kerstmarkt In de Riebeeckgalerij in Hilversum vindt op vrijdag 14 december een kerstmarkt plaats. Er zijn kraampjes met tweedehands én nieuwe spullen en er worden activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Informatiecentrum HOV in 't Gooi doet ook mee.

 • Rapportage watermetingen Waalenburg beschikbaar

  (30 november 2018)

  Rapportage watermetingen Waalenburg beschikbaar Voorafgaand aan de werkzaamheden in natuurgebied Waalenburg op Texel zijn een jaar lang watermetingen verricht. Het gaat om de grondwaterstand, het oppervlaktewater en het chloridegehalte. De rapportage is nu beschikbaar.

 • Groei? Eerst rechtszekerheid inwoners

  (30 november 2018)

  Groei? Eerst rechtszekerheid inwoners De Bestuurlijke Regiegroep Schiphol (BRS), onder leiding van gedeputeerde Adnan Tekin (Schiphol), blijft ook na het lezen van de concept MER vasthouden aan de eerder gepubliceerde inzet van de BRS. Geen vlucht naar voren, eerst juridische borging van het huidige stelsel tot 500.000 vluchten en de openstelling van Lelystad als onderdeel van de afspraken over selectiviteit.

 • Provincie en Bouwend Nederland op bezoek bij duurzaam Yotel hotel in aanbouw

  (28 november 2018)

  Provincie en Bouwend Nederland op bezoek bij duurzaam Yotel hotel in aanbouw Aan het water van het Tolhuiskanaal in Buiksloterham (Amsterdam-Noord) is een bijzonder hotel in aanbouw.

 • Financiering Innovatiefonds Noord-Holland voor verbeteren blaaskankerdiagnose

  (28 november 2018)

  Financiering Innovatiefonds Noord-Holland voor verbeteren blaaskankerdiagnose Scinvivo, een MedTech startup gevestigd in Amsterdam, heeft een lening ontvangen van 300.000 euro van het Innovatiefonds Noord-Holland.

 • Nachtelijke afsluiting Provincialeweg (N242) richting Heerhugowaard

  (27 november 2018)

  Nachtelijke afsluiting Provincialeweg (N242) richting Hewerhugowaard Afbeelding Donderdagavond 29 november vanaf 20.00 uur tot vrijdagochtend 05.00 uur is de Provincialeweg (N242) tussen de A9 en de Noordervaart N244/N243 richting Heerhugowaard afgesloten.

 • Rijk en regio eens over aanpak bereikbaarheid Amsterdam-Hoorn

  (26 november 2018)

  Rijk en regio eens over aanpak bereikbaarheid Amsterdam-Hoorn Rijk en regio zijn het eens geworden over een breed pakket aan maatregelen om de bereikbaarheid in de regio Amsterdam – Hoorn te verbeteren.

 • Hoorn timmert hard aan de ‘weg’ met het ontwikkelen van stationsgebied

  (26 november 2018)

  Hoorn timmert hard aan de ‘weg’ met het ontwikkelen van stationsgebied Het stationsgebied Hoorn ligt aan de rand van de binnenstad en is een mobiliteitsknooppunt voor de regio. In de komende jaren wordt stevig ingezet op de ontwikkeling van dit gebied.

 • Waddenfonds investeert € 17 miljoen in Waddenregio

  (26 november 2018)

  Waddenfonds investeert € 17 miljoen in Waddenregio Het Waddenfonds draagt bijna € 17 miljoen subsidie bij aan 6 grootschalige projecten van het Investeringskader Waddengebied (IKW).

 • Omgevingsvisie NH2050 vastgesteld door Provinciale Staten

  (26 november 2018)

  Omgevingsvisie NH2050 vastgesteld door Provinciale Staten De Omgevingsvisie NH2050 is op 19 november door Provinciale Staten (PS) vastgesteld.

 • Inloopbijeenkomst Riebeeckvijver Hilversum

  (23 november 2018)

  Inloopbijeenkomst Van Riebeeckvijver Hilversum De provincie Noord-Holland, gemeente Hilversum en het GAD (Gewestelijke Afvalstoffen Dienst) houden op donderdag 29 november 2018 tussen 17.00 en 19.30 uur een inloopbijeenkomst. Het gaat over werkzaamheden die begin 2019 uitgevoerd worden om de inrichting en parkeermogelijkheden rond de Van Riebeeckvijver te verbeteren. Ook worden er ondergrondse afvalcontainers geplaatst.

 • Statencommissie bezoekt luchthaven Lelystad

  (23 november 2018)

  Statencommissie bezoekt luchthaven Lelystad De commissie Natuur, Landbouw, Water en Milieu van Provinciale Staten van Noord-Holland bezocht op 22 november Lelystad Airport voor een informatief werkbezoek: wat kan de luchthaven betekenen voor Noord-Holland, voor Schiphol, geluid, aanvliegvliegroutes en bereikbaarheid?

 • Inloopbijeenkomst Huizen-Blaricum over ontwerp HOV-tracé

  (23 november 2018)

  Inloopbijeenkomst Huizen-Blaricum over ontwerp HOV-tracé De provincie Noord-Holland organiseert op woensdag 12 december 2018 tussen 17.00 en 20.00 uur een inloopbijeenkomst over het voorlopige ontwerp van het vastgestelde HOV-tracé tussen Huizen en Blaricum. De bijeenkomst is bedoeld voor bewoners en belanghebbenden en vindt plaats in de aula van Huizermaat, Monnickskamp 7 in Huizen.

 • Gladheidsbestrijders in actie

  (23 november 2018)

  Gladheidbestrijders in actie Vannacht zijn de gladheidsbestrijders van provincie Noord-Holland op pad gegaan.

 • Metropoolregio Amsterdam: 14.000 reizigers minder in de spits

  (23 november 2018)

  Metropoolregio Amsterdam: 14.000 reizigers minder in de spits In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) reizen dagelijks ruim 14.000 automobilisten minder in de spits. Dat is het resultaat van een samenwerking tussen het Rijk, regionale en lokale overheden en het bedrijfsleven om infrastructuur beter te benutten en slimmer reizen te stimuleren.

 • Atlas Oer-IJ: bijzonder boek over een verborgen landschap

  (22 november 2018)

  Atlas Oer-IJ: bijzonder boek over een verborgen landschap In de uitgestrekte groene driehoek tussen Haarlem, Alkmaar en Zaanstad ligt een uniek stuk Noord-Holland. Hier stroomde duizenden jaren geleden het Oer-IJ, de noordelijke tak van de Rijn die bij Castricum in zee uitmondde. Met het uitgeven van de Atlas van het Oer-IJ-gebied kan een groot publiek nu kennismaken met dit unieke landschap.

 • Onderhoudswerkzaamheden bij bushalte Driemondweg (N236)

  (22 november 2018)

  Onderhoudswerkzaamheden bij bushalte Driemondweg (N236) De provincie voert van maandag 26 november tot en met vrijdag 7 december 2018 werkzaamheden uit aan het wegdek van de N236 ter hoogte van de bushalte aan de Driemondweg.

 • Ter inzage: Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Technische ruimten brug Ouderkerk aan de Amstel

  (21 november 2018)

  Ter inzage: Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Technische ruimten brug Ouderkerk aan de Amstel Gedeputeerde Staten van Noord-Holland leggen op 22 november 2018 een ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de technische ruimten van de brug Ouderkerk ter inzage.

 • Extra maatregelen doorstroming Leeghwaterbrug (N242) Alkmaar

  (21 november 2018)

  Extra maatregelen doorstroming Leeghwaterbrug (N242) Alkmaar De provincie Noord-Holland neemt extra maatregelen om de doorstroming en veiligheid van het autoverkeer op de Westerweg (N242) in Alkmaar te verbeteren, omdat door de opgelopen vertraging aan de brug de hinder langer duurt dan gepland.

 • Jong talent adviseert de provincie

  (21 november 2018)

  Jong talent adviseert de provincie De scholieren van de middelbare school Spring High uit Amsterdam zijn de winnaars van de Provinciestrijd Noord-Holland.

 • Gemeentelijke herindelingen Gooi gestopt

  (21 november 2018)

  Gemeentelijke herindelingen Gooi gestopt De arhi-procedures voor de fusie van de gemeenten Huizen, Blaricum en Laren en voor de fusie van de gemeenten Wijdemeren en Hilversum worden beëindigd.

 • Denk mee voor een innovatieve én duurzame nieuwe Cruquiusbrug

  (21 november 2018)

  Denk mee voor een innovatieve én duurzame nieuwe Cruquiusbrug De provincie Noord-Holland vraagt bewoners, bedrijven en gebruikers mee te denken over de bouw van de nieuwe Cruquiusbrug (N201) richting Heemstede.

 • Inloopbijeenkomst HOV-haltes omgeving Eemnes en Laren

  (20 november 2018)

  Inloopbijeenkomst HOV-haltes omgeving Eemnes en Laren Afbeelding De provincie Noord-Holland organiseert op dinsdag 11 december 2018 tussen 19.00 en 21.00 uur een vervolgbijeenkomst over het definitief ontwerp van de beide HOV-haltes in de omgeving van Eemnes en Laren.

 • Besluiten Provinciale Staten van 19 november 2018

  (20 november 2018)

  Besluiten Provinciale Staten van 19 november 2018 Afbeelding Provinciale Staten (PS) stelden maandag 19 november de Omgevingsvisie en het programma Natuurontwikkeling vast. Ook besloten PS om de heer Arthur van Dijk aan te bevelen als nieuwe commissaris van de Koning van Noord-Holland, bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • Doe mee aan de Challenge circulaire werklocaties 2050

  (19 november 2018)

  Doe mee aan de Challenge circulaire werklocaties 2050 Hoe ziet de plek waar je werkt eruit in 2050? Die vraag staat centraal in de Challenge circulaire werklocaties 2050.

 • Arthur van Dijk voorgedragen als nieuwe commissaris van de Koning van Noord-Holland

  (19 november 2018)

  Arthur van Dijk voorgedragen als nieuwe commissaris van de Koning van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland (PS) bevelen de heer Arthur Th. H. van Dijk aan als commissaris van de Koning, bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dat hebben zij op 19 november 2018 besloten. Als de heer Van Dijk op 7 januari 2019 wordt geïnstalleerd, is hij de 17e commissaris van Noord-Holland.

 • Kavelruilpuzzel polder Waard Nieuwland voorlopig afgerond

  (16 november 2018)

  kavelruilpuzzel polder Waard Nieuwland voorlopig afgerond Met het passeren van de vijfde kavelruilakte in de polder Waard Nieuwland op 16 november zijn de grondruilactiviteiten van STIVAS (Stichting ter verbetering van de agrarische structuur) in de polder Waard Nieuwland voorlopig tot een eind gekomen.

 • Wie moet de Ribbius Peletier-penning krijgen?

  (16 november 2018)

  Wie moet de Ribbius Peletier-penning krijgen? Welke vrouw verdient een onderscheiding vanwege haar verdiensten voor de positie van vrouwen in de Noord-Hollandse politiek? De provincie zoekt kandidaten voor de Ribbius Peletier-penning.

 • Leerlingen lopen bliksemstage bij provincie

  (16 november 2018)

  Leerlingen lopen bliksemstage bij provincie Leerlingen van de Haarlemse basisschool De Zuiderpolder lopen woensdag 21 november een bliksemstage bij de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem. Tijdens deze stage maken 22 leerlingen kennis met verschillende beroepen bij de gemeente en provincie.

 • Dit doet de provincie

  (15 november 2018)

  Dit doet de provincie Op 20 maart 2019 zijn de Provinciale Staten verkiezingen. Vaak is gebrek aan kennis over wat de provincie doet een reden om niet te gaan stemmen. Daarom starten de 12 provincies samen met het IPO (Interprovinciaal Overleg) een informatieve campagne.

 • 15 kandidaten burgemeesterschap Koggenland

  (14 november 2018)

  Kandidaten burgemeester Koggenland Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Koggenland hebben 15 personen gesolliciteerd, 9 mannelijke en 6 vrouwelijke kandidaten.

 • Kandidaten burgemeester Aalsmeer

  (14 november 2018)

  Kandidaten burgemeester Aalsmeer Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Aalsmeer hebben 20 personen gesolliciteerd, 11 mannelijke en 9 vrouwelijke kandidaten.

 • Voorlopig geen keuze voor doorgang in Broek in Waterland (N247)

  (14 november 2018)

  Voorlopig geen keuze voor doorgang in Broek in Waterland (N247) Gedeputeerde Staten nemen, mede op basis van de bespreking in de stuurgroep Bereikbaarheid Waterland, voorlopig geen besluit over de doorgang van de N247 in Broek in Waterland.

 • Besluiten Provinciale Staten van 12 november 2018

  (13 november 2018)

  Besluiten Provinciale Staten van 12 november 2018 Provinciale Staten van Noord-Holland (PS) stelden maandag de begroting 2019 vast. Ook stelden PS het Provinciaal meerjarenprogramma infrastructuur en het Provinciaal meerjarenprogramma onderhoud vast.

 • Vandalisme treft amfibieën en reptielen in Anna’s Hoeve

  (13 november 2018)

  Vandalisme treft amfibiën en reptielen in Anna's Hoeve De amfibieschermen die in natuur- en wandelbos Anna’s Hoeve zijn geplaatst ter bescherming van onder meer kamsalamanders en ringslangen, worden stelselmatig vernield.

 • Fietstunnel onder N247 klaar

  (13 november 2018)

  Fietstunnel onder N247 klaar De fietstunnel onder de N247 is af en aangesloten op de Blokgouw. Hierdoor hoeven fietsers en voetgangers van en naar Edam en Volendam niet meer de N247 over te steken.

 • 12.500 bezoekers en sporters op nieuwe N307

  (12 november 2018)

  Wielrennen Samen met omwonenden organiseerde de provincie zaterdag 10 november 2018 een groot evenement op een spiksplinternieuw deel van de N307, onderdeel van het project N23 Westfrisiaweg.

 • Minder kantorenleegstand, meer bedrijventerreinen in gebruik genomen

  (12 november 2018)

  Minder kantorenleegstand, meer bedrijventerreinen in gebruik genomen De kantorenleegstand in Noord-Holland is in 2017 van 15,7% naar 12,7% gedaald.

 • Busdienst Schiphol-Oost per 9 december 2018

  (12 november 2018)

  Busdienst per 9 december 2018 Met de komst van de busbaan bij Schiphol-Oost rijden de bussen straks sneller en frequenter. Lijn 180 rijdt vanaf 9 december 2018 voor een groot deel over het nieuwe traject.

 • Zitpalen moeten kerkuilen behoeden voor aanrijding

  (12 november 2018)

  Zitpalen moeten kerkuilen behoeden voor aanruiding Afbeelding De provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat willen het aantal aanrijdingen met kerkuilen omlaag brengen. Daarom plaatsen zij als proef speciale zitpalen voor de vogels langs de provinciale weg N242 en rijksweg A7 in de kop van Noord-Holland.

 • Minder woningen gebouwd dan gepland

  (09 november 2018)

  Minder woningen gebouwd dan gepland In de afgelopen 2 jaar zijn in de provincie Noord-Holland bijna 12.000 woningen minder gebouwd dan had gekund. Dat blijkt uit de Monitor Woningbouw, waarin de provincie bijhoudt hoeveel plannen gemeenten maken om woningen te bouwen en hoeveel woningen uiteindelijk worden gerealiseerd.

 • Kwaliteit busvervoer Noord-Holland stabiel

  (12 november 2018)

  Kwaliteit busvervoer Noord-Holland stabiel De kwaliteit van het busvervoer in de Gooi en Vechtstreek, Haarlem-IJmond en Noord-Holland Noord was in 2017 stabiel. Dit blijkt uit het jaarverslag Concessies Openbaar Vervoer Noord-Holland.

 • Nieuwe brug over Ringvaart voor busbaan Noordwijk-Schiphol

  (09 november 2018)

  Nieuwe brug over Ringvaart voor busbaan Noordwijk-Schiphol Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hebben hun voorkeur uitgesproken voor een lage beweegbare brug over de Ringvaart tussen Lisse en Lisserbroek. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in de realisatie van de geplande hoogwaardige busverbinding (HOV) tussen Noordwijk en Schiphol.

 • Bollen waar je blij van wordt

  (08 november 2018)

  Bollen waar je blij van wordt - John Huiberts Hoe zorg je ervoor dat de afzet van biologische producten, en dan specifiek biologische bloembollen, vergroot wordt? Dat was de centrale vraag van het derde ‘Aan de boerentafel’-diner.

 • Eduard van Zuijlen nieuwe burgemeester Enkhuizen

  (08 november 2018)

  Eduard van Zuijlen nieuwe burgemeester Enkhuizen_hamer De heer E.A. (Eduard) van Zuijlen is benoemd tot burgemeester van Enkhuizen. De benoeming gaat in op 29 november 2018.

 • Latere gunning HOV-busbaan Hilversum

  (08 november 2018)

  Latere gunning HOV-busbaan Hilversum De gunning van het contract voor het Hilversumse deel van HOV in ’t Gooi is opnieuw uitgesteld.

 • Kavelruil voor weidevogels in polder de Kampen

  (07 november 2018)

  Kavelruil voor weidevogels in polder de Kampen De provincie Noord-Holland, gemeente Blaricum, Agrarische Stichting Blaricum, Staatsbosbeheer en 5 particulieren ruilen, verkopen en kopen onderling hun eigendom.

 • Cruquiusbrug richting Heemstede weer open

  (07 november 2018)

  Cruquiusbrug richting Heemstede weer open De Cruquiusbrug richting Heemstede is na onderhoudswerkzaamheden van de provincie Noord-Holland weer geopend.

 • Magazine Arbeidsmarkt en Onderwijs verschenen

  (07 november 2018)

  Magazine Arbeidsmarkt en Onderwijs verschenen Het magazine Arbeidsmarkt en Onderwijs is verschenen.

 • Verkeersstops Zeeweg (N510) bij Bergen

  (07 november 2018)

  Verkeersstops Zeeweg (N510) bij Bergen Op zondagochtend 11 november 2018 worden op de Zeeweg (N510) bij Bergen filmopnames gemaakt.

 • Wereldprimeur met zeewier processing laboratorium in Petten

  (07 november 2018)

  Wereldprimeur met zeewier processing laboratorium in Petten In Petten is het nieuwe laboratorium voor zeewier processing bij ECN part of TNO in gebruik genomen. Gedeputeerde Jack van der Hoek en Jos Keurentjes, lid van de Raad van Bestuur van TNO, openen het nieuwe lab op woensdagmiddag 7 november 2018

 • Nieuwe provinciale weg N307 open tussen Markerwaardweg in Zwaagdijk en Voetakkers in Lutjebroek

  (07 november 2018)

  Nieuwe provinciale weg N307 open tussen Markerwaardweg in Zwaagdijk en Voetakkers in Lutjebroek De nieuwe N307 tussen de Markerwaardweg in Zwaagdijk en Voetakkers in Lutjebroek gaat op dinsdag 13 november in de loop van de dag open voor verkeer. Het verkeer rijdt dan over de nieuwe provinciale weg en door de onderdoorgangen onder de Binnenwijzend en Streekweg door.

 • Concept ontwerp-Provinciaal inpassingsplan schil Naardermeer

  (07 november 2018)

  Concept ontwerp-Provinciaal inpassingsplan schil Naardermeer Gedeputeerde Staten hebben op 6 november 2018 besloten het concept ontwerp-Provinciaal inpassingsplan voor de schil Naardermeer te versturen aan de wettelijke overlegpartners (de betrokken overheden en organisaties als LTO, ProRail, Liander).

 • Verkeer over nieuwe N307 (huidige N302) tussen A7 Hoorn-Noord en Oostergouw in Zwaag richting Enkhuizen

  (06 november 2018)

  Verkeer over nieuwe N307 (huidige N302) tussen A7 Hoorn-Noord en Oostergouw in Zwaag richting Enkhuizen Vrijdagavond 23 november gaat het verkeer op de nieuwe N307 (huidige N302) richting Enkhuizen tussen de A7 Hoorn-Noord en de Oostergouw over 2 rijstroken rijden.

 • Bedriegertjes uit de Beemster

  (06 november 2018)

  Bedriegertjes uit de Beemster In de nieuwe Vondst van de Maand-vitrine in Huis van Hilde staat ‘Weelde uit de Beemster centraal’. In de vitrine liggen overblijfselen uit één van de grootste en belangrijkste buitenplaatsen in Noord-Holland: buitenplaats Leeuwenplaats.

 • Helderse bedrijven passen buitenverlichting aan voor meer duisternis op Wad

  (06 november 2018)

  Helderse bedrijven passen buitenverlichting aan voor meer duisternis op wad Port of Den Helder, de NAM, Rijkswaterstaat en Defensie gaan de buitenverlichting op hun bedrijventerreinen aanpassen om de lichtuitstraling naar het Wad te verminderen.

 • Weekendafsluiting Fokkerweg (N232) bij Schiphol-Oost

  (06 november 2018)

  Weekendafsluiting Fokkerweg (N232) bij Schiphol-Oost De provincie Noord-Holland voert werkzaamheden uit bij de Fokkerweg (N232) ter hoogte van Schiphol-Oost.

 • Afsluiting N302 vanaf Oostergouw in Zwaag richting A7

  (05 november 2018)

  Afsluiting N302 vanaf Oostergouw in Zwaag richting A7 De N302 (toekomstige N307) is vanaf de Oostergouw in Zwaag tot aan de A7 (rijrichting naar A7) van zaterdag 24 november 19.00 uur tot en met zondag 25 november 12.00 uur afgesloten voor verkeer vanwege asfaltwerkzaamheden, inclusief de toeritten naar de A7. Het verkeer wordt omgeleid.

 • Op de fiets door 6 nieuwe tunnels

  (06 november 2018)

  30. Fietstunnel Dorpsstraat 570 De provincie Noord-Holland organiseerde samen met de gemeente Koggenland op zaterdag 3 november de recreatieve Fietstunneltocht Koggenland door de 6 nieuwe fietstunnels langs de vernieuwde provinciale weg N194. Er fietsten zo'n 200 mensen mee.

 • Update: korte periodes van meetwerkzaamheden op de N241 bij Langereis/Opmeer

  (05 november 2018)

  Update: korte periodes van meetwerzaamheden op de 241 bij Langereis/Opmeer 570 De provincie Noord-Holland is vanaf 2 oktober 2018 gestart met het monitoren van de asfaltverharding bij de ovonde bij Langereis/Opmeer op de A.C de Graafweg (N241).

 • Ruimtelijke reservering doortrekken Duinpolderweg tot aan N206 vervallen

  (05 november 2018)

  Ruimtelijke reservering doortrekken Duinpolderweg tot aan N206 vervallen Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland hebben besloten om, in navolging van de provincie Zuid-Holland, de ruimtelijke reservering voor het doortrekken van de N208 naar de N206 niet op te nemen in de planuitwerking van het project Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek/Duinpolderweg.

 • Nieuwe provinciale wegnummers N194 en N307

  (05 november 2018)

  Nieuwe provinciale wegnummers N194 en N307 De provinciale wegen van project N23 Westfrisiaweg krijgen nieuwe wegnummers.

 • Is jouw bedrijf het beste in Noord-Holland?

  (02 november 2018)

  Is jouw bedrijf het beste in Noord-Hollands? Dé ondernemingsverkiezing van Noord-Holland - de OVNH 2018/2019 - gaat vandaag van start. Voor de dertiende keer organiseert OVNH deze prestigieuze verkiezing waarin zowel het beste grootbedrijf als het beste MKB-middenbedrijf èn het beste MKB-kleinbedrijf in de prijzen vallen.

 • Burgemeestersvacature Heerhugowaard tussentijds beëindigd

  (12 augustus 2019)

  Burgemeestersvacature Heerhugowaard tussentijds beëindigd In verband met de ontstane discussie over een bestuurlijke fusie tussen de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk, is de vacature voor een burgemeester van Heerhugowaard tussentijds beëindigd. De commissaris van de Koning in Noord-Holland, Johan Remkes, heeft dit de gemeenteraad van Heerhugowaard laten weten.

 • Cultuur en erfgoed op de kaart in Metropoolregio Amsterdam

  (02 november 2018)

  Cultuur en erfgoed op de kaart in Metropoolregio Amsterdam De samenwerkende overheden binnen Metropoolregio Amsterdam (MRA) bundelen de krachten op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed. In de vorm van een actieprogramma werken de partners samen aan het bevorderen van de cultuurparticipatie in de gehele regio en het faciliteren van toekomstbestendige cultuur en erfgoedsectoren in de metropool.

 • Herinrichting Duinweg/N502: omleiding doorgaand verkeer

  (02 november 2018)

  Herinrichting Duinweg/N502: omleiding doorgaand verkeer Om de verkeersveiligheid te vergroten start de provincie Noord-Holland met de herinrichting van de Duinweg/provinciale weg N502 in Groote Keeten, gemeente Schagen. De werkzaamheden duren van maandag 5 november tot en met vrijdag 21 december. Het verkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid.

 • Smart Mobility: steeds slimmer reizen in Noord-Holland

  (12 november 2018)

  Smart Mobility: steeds slimmer reizen in Noord-Holland De provincie zorgt ervoor dat haar wegen en vaarwegen en fietspaden zo optimaal mogelijk gebruikt kunnen worden, zodat het verkeer goed en veilig door kan rijden of varen. Om ook in de toekomst bereikbaar en leefbaar te blijven zorgt de provincie ervoor dat al het verkeer met elkaar en met de wegen en verkeerslichten kan communiceren.

 • Kamsalamanders op Anna’s Hoeve: feiten op een rij

  (01 november 2018)

  Kamsalamanders op Anna’s Hoeve: feiten op een rij Er is nogal wat te doen over het beschermen van de kamsalamander in Anna’s Hoeve. Het verhaal kent best wat nuances. Daarom de feiten op een rij.