Atlas Oer-IJ: bijzonder boek over een verborgen landschap

(22 november 2018)

In de uitgestrekte groene driehoek tussen Haarlem, Alkmaar en Zaanstad ligt een uniek stuk Noord-Holland. Hier stroomde duizenden jaren geleden het Oer-IJ, de noordelijke tak van de Rijn die bij Castricum in zee uitmondde. Met het uitgeven van de Atlas van het Oer-IJ-gebied kan een groot publiek nu kennismaken met dit unieke landschap.

Commissaris van de Koning in Noord-Holland, Johan Remkes, nam op 22 november het eerste exemplaar van de Atlas in ontvangst in Huis van Hilde.

Atlas Oer-IJ

Een keur van deskundigen op het terrein van aardkunde, archeologie, geologie, geschiedenis en natuur heeft een bijdrage geleverd aan de atlas. Dat levert boeiende verhalen op; over de strijd tegen het water, over kastelen, forten en buitenplaatsen, over oorlogen tegen indringers van buiten en groeiende verstedelijking waardoor het aanzien en gebruik spectaculair veranderden. Het boek besteedt uitgebreid aandacht aan alle facetten van de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis. Ook aan de natuur. Bijna nergens in Nederland is de variatie aan landschappen zo groot als hier. Maar de uitgave is veel meer dan een biografie van het gebied. Ook de bedreigingen en kansen voor de toekomst komen aan bod.

Meer informatie

Meer informatie staat op www.oerij.eu. De Atlas is vanaf 23 november te koop in de boekhandel. De Atlas is een initiatief van de Stichting Oer-IJ en mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland.