Concept ontwerp-Provinciaal inpassingsplan schil Naardermeer

(07 november 2018)

Gedeputeerde Staten hebben op 6 november 2018 besloten het concept ontwerp-Provinciaal inpassingsplan voor de schil Naardermeer te versturen aan de wettelijke overlegpartners (de betrokken overheden en organisaties als LTO, ProRail, Liander).

In samenwerking met Natuurmonumenten en waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft de provincie ook een inrichtingsplan voor de schil van het Naardermeer gemaakt. Dit inrichtingsplan is een van de bijlagen bij de toelichting van het provinciaal inpassingsplan.

Alle documenten van het concept ontwerp-Provinciaal inpassingsplan schil Naardermeer staan onder Documenten op de projectsite Schil Naardermeer.