Extra maatregelen doorstroming Leeghwaterbrug (N242) Alkmaar

(21 november 2018)

De provincie Noord-Holland neemt extra maatregelen om de doorstroming en veiligheid van het autoverkeer op de Westerweg (N242) in Alkmaar te verbeteren, omdat door de opgelopen vertraging aan de brug de hinder langer duurt dan gepland.

werkzaamheden Leeghwaterbrug

Vanwege de werkzaamheden aan de Leeghwaterbrug waren er al maatregelen in gang gezet. De komende weken worden daar nieuwe maatregelen aan toegevoegd. Volgens de planning van de aannemer wordt de brug in september 2019 in gebruik genomen.

Maatregelen minder hinder

Door het plaatsen van extra borden om het verkeer te stimuleren via de A7 te rijden in plaats van via de A9, het plaatsen van 2 observatiecamera’s langs de N242 zodat er bij een verstoring sneller en efficiënter kan worden gehandeld door de verkeerscentrale en weginspecteur en een toeritdosering bij de oprit van bedrijventerrein Boekelermeer aan de Diamantweg verbetert de doorstroming en/of veiligheid.
 
Daarnaast neemt de provincie een aantal innovatieve Smart Mobility maatregelen, zoals:

  • Het benaderen van bestemmingsverkeer met notificaties/pushberichten via de mobiele telefoon over hindermomenten of wijzigingen van de situatie
  • Livestream realiseren met camera’s die de actuele situatie op de Leeghwaterbrug filmen
  • Via navigatie inzichtelijk maken waar grote groepen mensen vandaan komen of naartoe gaan zodat vooraf en na de reis gericht gecommuniceerd kan worden met de grootste doelgroepen via traditionele- en sociale media (bijvoorbeeld Facebook en Twitter)
  • Opnemen van de fysieke maatregelen in de kaartlagen van TomTom, Flitsmeister, Google Maps en Waze

De provincie verwacht dat de verkeershinder voor het autoverkeer minder wordt. Zodra de maatregelen van kracht worden, wordt dit bekend gemaakt via de website.

Meer informatie

Met vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800 - 0200 600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl.

De maatregelen en werkzaamheden aan de Leeghwaterbrug zijn te volgen via de projectpagina van de Leeghwaterbrug.