Inloopbijeenkomst Huizen-Blaricum over ontwerp HOV-tracé

(23 november 2018)

De provincie Noord-Holland organiseert op woensdag 12 december 2018 tussen 17.00 en 20.00 uur een inloopbijeenkomst over het voorlopige ontwerp van het vastgestelde HOV-tracé tussen Huizen en Blaricum. De bijeenkomst is bedoeld voor bewoners en belanghebbenden en vindt plaats in de aula van Huizermaat, Monnickskamp 7 in Huizen.

Eind september vond een eerste bijeenkomst plaats. Daar werden alle locaties gepresenteerd waar aanpassingen nodig zijn om de doorstroming en verkeersveiligheid op het tracé te garanderen als daar straks de HOV-bus rijdt. Zo’n 90 belangstellenden gaven hun wensen en suggesties mee. Daarnaast werden individuele gesprekken gevoerd met de belangrijkste stakeholders en werd voor de gewenste aanpassingen in Blaricum een klankbordgroep ingesteld om mee te praten en te tekenen. Op basis van alle reacties en suggesties heeft de provincie nu een voorlopig ontwerp opgesteld.

Voorlopig ontwerp

Op woensdag 12 december is het voorlopig ontwerp onderwerp van gesprek. Belanghebbenden die niet in de gelegenheid zijn om langs te komen, kunnen ook digitaal reageren via www.hovintgooi.nl. Dat kan tot en met vrijdag 11 januari 2019. Na het sluiten van de reactietermijn en het verwerken van de suggesties, wordt toegewerkt naar een definitief ontwerp.

HOV in Huizen en Blaricum

De afgelopen jaren zijn voor het inpassen van de HOV-busverbinding tussen Huizen en Blaricum meerdere varianten onderzocht. Begin 2018 hebben de beide gemeenteraden ingestemd met de variant waarbij de snelbus mee gaat rijden met het overige verkeer via de Meent: een aparte busbaan is dan niet nodig. De afgelopen weken werkten de provincie Noord-Holland, Movares en de beide gemeenten samen aan een goed en passend ontwerp. Het definitieve ontwerp wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Pas daarna gaat de provincie aan de slag met het voorbereiden van de uitvoering.