Minder kantorenleegstand, meer bedrijventerreinen in gebruik genomen

(12 november 2018)

De kantorenleegstand in Noord-Holland is in 2017 van 15,7% naar 12,7% gedaald.

Dat komt onder andere doordat 426.000 m2 kantoorruimte een andere functie heeft gekregen, waarvan meer dan de helft is omgezet naar woningen. Van reeds als bedrijventerrein bestemde plekken is 73 hectare daadwerkelijk in gebruik genomen.

De provincie Noord-Holland heeft gegevens over aanbod en kwaliteit van bedrijventerreinen en kantoorlocaties verzameld en gepubliceerd in de Monitor Werklocaties Noord-Holland 2018. De monitor geeft inzicht in aantal, omvang en kwaliteit van kantorenlocaties, bedrijven- en haventerreinen.

Uit de monitor blijkt dat de balans tussen vraag en aanbod van werklocaties in Noord-Holland verbetert. Dit komt voor een flink deel doordat leegstaande kantoren en nog niet ontwikkelde bedrijventerreinen op een andere manier gebruikt (gaan) worden. Ook de groei van de werkgelegenheid draagt daaraan bij. Daarbij zijn wel flinke verschillen tussen de Metropoolregio Amsterdam, waar meer vraag is, en Noord-Holland Noord, waar meer aanbod is.

Op de helft van de verouderde bedrijventerreinen vindt herstructurering plaats. Om die terreinen weer aantrekkelijk te maken voor ondernemers, en daarmee nieuwe bedrijventerreinen te voorkomen, kunnen gemeenten en ondernemersverenigingen een beroep doen op de provincie. Het gaat dan om maatregelen die bijdragen aan onder andere verduurzaming, infrastructuur, snel internet en terreinbeheer en –beveiliging.

Regionale afstemming

Voldoende bedrijventerreinen met duurzame en toekomstbestendige faciliteiten maken Noord-Holland aantrekkelijk als vestigingsplaats voor ondernemers. Voor een goede balans tussen vraag en aanbod van bedrijventerreinen en kantoorgebouwen stemmen gemeenten de behoefte aan werkplekken regionaal af. Daarbij worden onder andere afspraken gemaakt over wanneer geplande bedrijventerreinen daadwerkelijk ontwikkeld worden. Ook wordt de mogelijkheid bekeken om geplande bedrijventerreinen of leegstaande kantoorgebouwen een ander doel te geven, bijvoorbeeld woningen.

In de regio’s Alkmaar, West-Friesland en de Kop van Noord-Holland wordt die afstemming vastgelegd in convenanten. In de Metropoolregio Amsterdam gebeurt die afstemming binnen het Platform Bedrijventerreinen en Kantoren (Plabeka).

Ook Plabeka heeft haar jaarlijkse monitor gepubliceerd op de website van de Metropoolregio Amsterdam.

    2018 ten opzichte van 2017
Kantoren Oppervlakte (inclusief leegstand) 12,2 mln m²  -0,3 mln m²
  Leegstand 12,7 %  -3%
  Transformatie 426.000 m²  
Bedrijven en haven  Uitgifte  73 hectare +  33 hectare
  Gepland, nog niet ontwikkeld  1105 hectare - 145 hectare
  Verouderd   131 locaties   
  Moderniseringsplannen  67 locaties   
  Beheerde locaties  78 locaties   
Werkgelegenheid Totaal  1,5 miljoen + 20.000
  Kantorenlocaties  304.000  +   4.000
  Bedrijventerreinen  322.000 +   4.000
  Overig  906.000  + 12.000

 

Kantoorgebouwen