Nieuwe brug over Ringvaart voor busbaan Noordwijk-Schiphol

(09 november 2018)

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hebben hun voorkeur uitgesproken voor een lage beweegbare brug over de Ringvaart tussen Lisse en Lisserbroek. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in de realisatie van de geplande hoogwaardige busverbinding (HOV) tussen Noordwijk en Schiphol.

Met de aanleg van de HOV-verbinding werken de overheden aan een oplossing om de bereikbaarheid in de regio te verbeteren.

Nieuwe brug over Ringvaart voor busbaan Noordwijk-Schiphol
 
In 2014 hebben de samenwerkende overheden afgesproken om van de huidige buslijn 361 een Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) verbinding te maken. Dit wil zeggen dat er tussen Noordwijk en Schiphol bussen gaan rijden die betrouwbaar, snel en comfortabel zijn en met een hoge frequentie rijden. Om een aantrekkelijke, snelle ov-verbinding te realiseren, is de bouw van een nieuwe brug over de Ringvaart noodzakelijk. Hierdoor hoeft de bus in de toekomst niet meer om te rijden via de N207 en kan deze de geplande nieuwe woonwijken in Haarlemmermeer bedienen.

Lage brug

De nieuwe brug is gepland ter hoogte van de Sportlaan in Lisse. Via een lage brugverbinding over de Ringvaart wordt Lisserbroek met Lisse verbonden. Naast de busbaan is er een fiets- en voetpad op de brug voorzien.

Omgeving

De komst van de brug heeft gevolgen voor de directe omgeving omdat voor de aansluiting in Lisserbroek een aantal woningen en voorzieningen van de ijs- en skeelerclub moeten plaatsmaken voor de nieuwe brug. De provincies Noord- en Zuid-Holland zijn hierover in gesprek met de omgeving. Ook lopen er gesprekken met omwonenden van het tracédeel van de busbaan in Haarlemmermeer. De toekomstige route hiervoor hangt onder andere samen met de nieuwbouwplannen van de gemeente Haarlemmermeer. De nieuwe route van Noordwijk naar Schiphol is naar verwachting in 2022 geschikt voor hoogwaardig busvervoer.

Samenwerkende overheden

Het project HOV-Noordwijk-Schiphol is een samenwerking van de volgende overheden: provincie Noord- en Zuid-Holland, gemeenten Lisse, Noordwijk, Haarlemmermeer en Teylingen, Vervoerregio Amsterdam en regio Holland Rijnland.