Rapportage watermetingen Waalenburg beschikbaar

(30 november 2018)

Voorafgaand aan de werkzaamheden in natuurgebied Waalenburg op Texel zijn een jaar lang watermetingen verricht. Het gaat om de grondwaterstand, het oppervlaktewater en het chloridegehalte. De rapportage is nu beschikbaar.

Deze metingen waren nodig, omdat het waterpeil vanaf volgend jaar geleidelijk wordt verhoogd. Hierdoor wordt Waalenburg natter en kan de natuur in het gebied herstellen. De metingen zijn uitgevoerd via een uitgebreid netwerk van peilbuizen en meetpunten. Hierdoor is een zogenoemde ‘nulmeting’ vastgesteld: een referentie van de huidige situatie in het gebied.

Watermetingen Waalenburg

Nieuw watersysteem

De gegevens van de nulmeting zorgen voor een helder beeld en begrip van de werking van het huidige watersysteem. Daarnaast kunnen de effecten van het verhogen van het waterpeil in kaart worden gebracht. Waalenburg krijgt een nieuw watersysteem en de komende decennia vinden stapsgewijs diverse peilverhogingen in polder Waalenburg plaats om de historische natuur te herstellen. De metingen blijven doorlopen tot minimaal 10 jaar na de eerste peilverhoging. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier analyseert elk jaar de gegevens.

Meer informatie

Bij vragen kan contact worden opgenomen met Mimi Eelman (omgevingsmanager) via telefoonnummer: 06-549 083 30 of e-mail: natuurtexel@noord-holland.nl

Uitgelicht