Ruimtelijke reservering doortrekken Duinpolderweg tot aan N206 vervallen

(05 november 2018)

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland hebben besloten om, in navolging van de provincie Zuid-Holland, de ruimtelijke reservering voor het doortrekken van de N208 naar de N206 niet op te nemen in de planuitwerking van het project Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek/Duinpolderweg.

GS hebben daarmee de besluiten van beide provincies gelijkgetrokken. Provinciale Staten (PS) van Zuid-Holland namen hetzelfde besluit op 19 september 2018. Beide provincies vinden eenduidige besluitvorming belangrijk. Dat is de basis voor de volgende fase van het project, de planuitwerkingsfase. Nu dit besluit er ligt, kan deze volgende fase voorbereid worden en van start gaan.

Duinpolderweg

Planuitwerkingsfase

In de planuitwerkingsfase wordt het tracé samen met belanghebbenden nader uitgewerkt. Daarnaast worden de milieueffecten gedetailleerd in beeld gebracht in een Project MER. De opgave van deze fase is om tot een optimale ligging en inpassing van de weg te komen. Overheden, belangengroepen, bewoners en bedrijven worden hier actief bij betrokken.

De planning van de vervolgstappen wordt nog nader uitgewerkt. De provincies verwachten medio 2019 werksessies met de omgeving te houden.

Duinpolderweg

Informatie

Neem voor vragen contact op met het Servicepunt van de provincie via 0800 - 0200 600 (gratis) of mail: info-duinpolderweg@noord-holland.nl.

Informatie over het project is ook in de planuitwerkingsfase beschikbaar via de nieuwsbrief en www.noord-holland.nl/Duinpolderweg.