Smart Mobility: steeds slimmer reizen in Noord-Holland

(12 november 2018)

De provincie zorgt ervoor dat haar wegen en vaarwegen en fietspaden zo optimaal mogelijk gebruikt kunnen worden, zodat het verkeer goed en veilig door kan rijden of varen. Om ook in de toekomst bereikbaar en leefbaar te blijven zorgt de provincie ervoor dat al het verkeer met elkaar en met de wegen en verkeerslichten kan communiceren.

Zo bereidt de provincie zich voor op een toekomst waarin auto’s en schepen steeds meer taken over gaan nemen en zelf gaan rijden of varen. Hierdoor kunnen reizigers onderweg eenvoudig verschillende vervoerwijzen combineren.

Doorstroming en bereikbaarheid

De provincie Noord-Holland heeft in Nederland en Europa altijd voorop gelopen met verkeersmanagement om bij te dragen aan doorstroming en bereikbaarheid. In de koers Smart Mobility bouwt de provincie hierop voort en zorgt ze ervoor dat de reiziger optimaal wordt bediend, het maatschappelijk belang is geborgd en Noord-Holland klaar is voor de toekomstige ontwikkelingen. Noord-Holland richt zich vooral op intelligente verkeerslichten, verkeerscentrales, zelfrijdend of -varend vervoer, vraaggericht openbaar vervoer en ontsluiting van wegbeheerdata.

Slimmer reizen

Vanwege het unieke geografische karakter, de verkeersdrukte en de combinatie van grote steden en platteland, leent de provincie zich heel goed om nieuwe toepassingen voor auto, fiets, bus, boot of vrachtverkeer in verschillende omgevingen uit te proberen. In Noord-Holland kan volop worden geëxperimenteerd met slimmer reizen. Niet in een laboratorium of simulatie, maar gewoon op de echte weg.

Koers Smart Mobility

Samen met andere overheden, het bedrijfsleven en kennisinstituten onderzoekt de provincie de toekomst, ontwikkelt en test ze scenario’s, en investeert ze in die zaken die onze wegen, vaarwegen en verkeerslichten voorbereiden op het slimmer reizen.

In de koers Smart Mobility geeft de provincie Noord-Holland richting aan de Smart Mobility-opgave voor 2018-2030 en geeft zij aan hoe Smart Mobility, in aansluiting op de ontwerp provinciale Omgevingsvisie een bijdrage kan leveren aan het leefbaar en bereikbaar houden van Noord-Holland.

Smart mobility