Asfalteringswerkzaamheden Hoeverweg (N512): afsluiting avond en nacht

(11 oktober 2018)

De provincie Noord-Holland verricht in de avond en nacht van 15 op 16 oktober 2018 herstelwerkzaamheden aan het asfalt op de Hoeverweg (N512), tussen hectometerpaal 0.1 en 0.2 nabij de aansluiting met de N9.

Asfalteringswerkzaamheden
Foto: Hans Brouwers, Harbofotografie

Afsluitingen avond en nacht

De werkzaamheden aan de N512 vinden plaats in de late avond en nacht van maandag 15 op dinsdag 16 oktober, tussen 23.00 uur en 5.00 uur. De weg wordt dan afgesloten zodat het werk veilig kan worden uitgevoerd. Het verkeer wordt omgeleid over de Olympiaweg. Overdag is de weg voor alle verkeer normaal toegankelijk.

Omleidingsroutes

Vanuit Egmond (N512) wordt omgeleid via de Olympiaweg, waar de bussluis open zal staan. Vanuit de Terborghlaan is de N512 gewoon bereikbaar. Basic-Fit en de Meent zijn bereikbaar, vanaf Basic-Fit en de Meent wordt omgeleid via de Olympiaweg. 

Enige hinder mogelijk

Enige geluidshinder in avonden en nachten is mogelijk omdat freeswerkzaamheden nodig zijn. Daarnaast moet rekening gehouden worden met mogelijke hinder door omleidingen. De provincie stelt alles in het werk om overlast tot een minimum te beperken.

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 - 020 06 00 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden en omleidingsroutes worden ook geplaatst op de website Gebiedscontract Midden-Noord en zijn te volgen via Twitter.