Bewoners meten waterkwaliteit Loosdrechtse Plassen

(12 oktober 2018)

Omwonenden rondom de Loosdrechtse Plassen helpen vanaf maandag 15 oktober bij de monitoring van de waterkwaliteit in de plassen.

Waterbox met een aantal meetinstrumenten

Om waarnemingen vast te leggen, krijgen deelnemers een waterbox met een aantal meetinstrumenten. De metingen voeren zij vervolgens in op een speciale website.

Met de inzet van omwonenden wordt er op meer plekken en vaker gemeten. Hierdoor krijgt het Waterschap Amstel Gooi en Vecht nog beter inzicht de beweging van zevend slib en de locatie van waterplanten en algen.

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via de website Het Schone Waterexperiment.