Bomenkap N246 start maandag 5 november

(30 oktober 2018)

Om de N246 veiliger te maken, verlegt de provincie Noord-Holland op sommige plaatsen het fietspad of de rijbaan. Om daarvoor ruimte te maken, moet een aantal bomen worden gekapt tussen de Beatrixbrug en de Kogerpolderbrug.

Kappen van bomen langs de weg

De kapwerkzaamheden, waarvoor door de gemeente Alkmaar een vergunning is verleend, beginnen op maandag 5 november 2018 en duren tot en met vrijdag 9 november 2018.

Bomen worden gekapt ter hoogte van de volgende locaties (van de Beatrixbrug naar de Kogerpolderbrug):

  • Aan beide kanten van de inrit naar de Markervaart, aan de noordwest- en zuidwestkant van de inrit;
  • Aan de linkerkant van de afslag naar de Woude (zuidwestkant);
  • Aan de rechterkant van de afslag richting Kogerpolder, aan de zuidoostkant van de inrit;
  • Tegenover de afslag Kogerpolder richting Woudhaven.

Op dit moment werkt de provincie aan een zogenaamd Groenplan. Hierin komt te staan hoe en waar de bomen worden gecompenseerd.

Verkeersmaatregelen

Tijdens het uitvoeren van de kapwerkzaamheden neemt de provincie tijdelijke verkeersmaatregelen, zodat de werkzaamheden veilig verlopen. Zo geldt er ter hoogte van de werkzaamheden een snelheidsbeperking van maximaal 50 km/u. Waar nodig rijdt het verkeer om-en-om over de andere rijbaan met behulp van tijdelijke verkeerslichten. Verkeersregelaars zullen fietsers soms vragen een paar minuten op veilige afstand te wachten, bijvoorbeeld bij het neerhalen van een boom. 

Informatie en vragen 

Met vragen en opmerkingen over dit project kunt u contact opnemen met het Servicepunt Provincie Noord-Holland via het gratis telefoonnummer 0800 – 0200 600 of stuur een e-mail naar servicepunt@noord-holland.nl. De provincie houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van het project Trajectonderhoud N246-N244. Volg het project via www.InfoN246.nl en via Facebook Trajectonderhoud N246-N244.