Kabels en leidingen Oosterengweg 2e kwartaal 2019 gereed

(09 oktober 2018)

De voorbereidende werkzaamheden op de Oosterengweg in Hilversum duren zo’n drie maanden langer dan verwacht.

Werkzaamheden aan kabels en leidingen Oosterengweg Hilversum

Door de twee asbestvondsten en het saneringswerk dat hiermee gemoeid was, heeft het werk afgelopen voorjaar enkele weken stilgelegen. Daarnaast blijkt de opgave complexer dan gedacht: er liggen behoorlijk wat kabels onder de grond die de aannemer niet direct kan thuisbrengen. Ook dat levert vertraging op.

Volgens de aangepaste planning is het werk - ijs en weder dienende - begin 2e kwartaal 2019 klaar. De planning voor de bouw van de spoorwegonderdoorgang komt hierdoor niet in gevaar.

Stand van zaken buiten

Eind 2017 is de provincie Noord-Holland op de Oosterengweg aan de slag gegaan met het verleggen van kabels, leidingen en het riool. Alles wat onder de grond ligt én functioneel is, wordt richting trottoir verplaatst. De rest wordt opgeruimd. Zo wordt de weg vrijgemaakt voor de komst van de spoorwegonderdoorgang.

Het werk wordt in fases uitgevoerd: elke zoveel weken schuift de aannemer zijn werkgebied een stukje door. De komende weken is het trottoir voor de huisnummers 69 tot en met 211 aan de beurt. Met loopschotten en andere maatregelen probeert de aannemer de overlast te beperken. De bewoners zijn per brief op de hoogte gesteld.