Laatste grond HOV Schiphol-Oost verplaatst

(19 oktober 2018)

De provincie Noord-Holland start maandag 22 oktober met het verplaatsen van de laatste tranches grond. De aarde, vrijgekomen bij de aanleg van de busbaan HOV Schiphol-Oost, bevat lichte concentraties verontreiniging stoffen PFOS en PFOA.

Graafmachine

Het gaat in eerste instantie om 600 kubieke meter grond. De grond wordt verwerkt op het provinciale perceel bij de Incheonweg-Aalsmeerderweg in Rozenburg.

De eerste transporten zijn overdag op maandag 22 en dinsdag 23 oktober. In november wordt de laatste 5.000 kubieke meter grond naar het terrein gebracht. De grond die vrijkomt bij de werkzaamheden van het project HOV Schiphol-Oost bevat lage concentraties PFOS en PFOA. Deze stoffen zijn sinds de jaren 60 wereldwijd op grote schaal gebruikt, bijvoorbeeld in blusschuim en brandvertragers. De lage concentraties die in de grond zijn aangetroffen leveren volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geen gezondheidsrisico voor mens en milieu. Naar verwachting zal het verkeer, net als afgelopen voorjaar, geen hinder ondervinden van de transporten.