Nieuw grondbeleid voor provincie Noord-Holland

(04 oktober 2018)

Gedeputeerde Staten hebben de ontwerp-Vijfde Nota Grondbeleid vastgesteld. Het grondbeleid beschrijft de regels voor onder andere (tijdelijk) beheer, ruil en aan- en verkopen van grond en vastgoed.

De provincie Noord-Holland is eigenaar van gronden en vastgoed, zoals (vaar)wegen, duinterreinen, dijken, bouwland, woningen en gebouwen. Een deel van dit vastgoed gebruikt de provincie zelf, zoals het provinciehuis en de steunpunten voor het wegverkeer. Het andere deel zet de provincie in voor het realiseren van maatschappelijke doelen zoals natuur of bereikbaarheid.

De provincie koopt, verkoopt, ruilt en beheert haar gronden en vastgoed op basis van het grondbeleid. Het grondbeleid is geactualiseerd om uitvoering te geven aan de nieuwe Omgevingsvisie van de provincie Noord-Holland.

Ingewikkelde vraagstukken over bijvoorbeeld klimaat en energie kunnen niet worden beantwoord met standaardoplossingen. Daarom is het nieuwe grondbeleid flexibel en biedt het ruimte voor maatwerk. Hierdoor kan de provincie zo goed mogelijk reageren op nieuwe gebeurtenissen en ontwikkelingen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de provincie land met een boer ruilt als deze ruil bijdraagt aan klimaatdoelstellingen of de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland.

De Vijfde Nota Grondbeleid is uitgewerkt in nauw overleg met onder andere gemeenten, natuurorganisaties en pachters. Naar verwachting nemen Provinciale Staten in november 2018 een besluit over het nieuwe grondbeleid.

Grond