Pilot zwaar verkeer SolaRoad langs N232 Haarlemmermeer

(29 oktober 2018)

De provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlemmermeer hebben de parallelweg langs de Fokkerweg (N232) in Haarlemmermeer gekozen als locatie voor de nieuwe pilot met SolaRoad; de weg die zonlicht omzet in elektriciteit. Op deze locatie wordt het zonnewegdek getest met zwaar verkeer.

Solaroad Krommenie
Zonnewegdek fietspad Krommenie

De pilot is het vervolg op de succesvolle proef met het zonnewegdek op het fietspad in Krommenie. In de nieuwe pilot wordt gekeken of het wegdek ook goed functioneert als er zwaar verkeer overheen rijdt.

Ook wordt gekeken wat een zonnewegdek betekent voor het dagelijks beheer en onderhoud van de weg en test de provincie hoe de energieopbrengst kan worden gemaximaliseerd. De energie die met zonlicht wordt opgewekt, kan gebruikt worden voor vele doeleinden, zoals wegverlichting, huishoudens, verkeersinstallaties en elektrisch rijden.

Living Lab

De parallelweg van de N232 is gekozen omdat er voldoende zonlicht op schijnt en er regelmatig zwaar verkeer overheen rijdt. De locatie wordt een zogenaamd ‘living Lab’. Dit houdt in dat de testomgeving op een openbare weg wordt ingericht.

Het testvak van circa 100 meter lang wordt gefaseerd aangelegd, waarbij gewerkt gaat worden met verschillende materialen. Naar verwachting wordt het wegdek in het eerste kwartaal van 2019 aangelegd. De proef duurt in totaal 3 jaar.

Inloopbijeenkomst

Op donderdag 1 november organiseert de provincie, in samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer, een inloopbijeenkomst voor omwonenden en bedrijven in de omgeving. Medewerkers van de provincie vertellen alles over SolaRoad en de nieuwe pilot.

De bijeenkomst vindt plaats van 19.30 tot 20.30 uur in het Dijkhuis aan de Aalsmeerderdijk 77 in Oude Meer.

Samenwerking en ontwikkeling

SolaRoad is een ontwikkeling van de provincie Noord-Holland, TNO en Strukton Civiel. De pilot zwaar verkeer in Haarlemmermeer is 1 van de 2 pilots voor zwaar verkeer die begin 2019 in Nederland van start gaan.

De provincie Zuid-Holland legt een proefvak aan op een busbaan bij Spijkenisse. De resultaten van beide pilots dragen bij aan de doorontwikkeling van zonnewegen, om zo grootschalige toepassing in de toekomst mogelijk te maken.

Kijk voor meer informatie over SolaRoad op www.solaroad.nl.

 

Uitgelicht