Onderwijs, bedrijven en provincie aan de slag voor sterk technisch vmbo

(02 oktober 2018)

Partijen uit het onderwijs en het bedrijfsleven en de provincie Noord-Holland gaan samen werken aan sterk techniekonderwijs voor het vmbo.

Leerling aan de slag tijdens technisch onderricht

Vandaag verkenden partijen in het provinciehuis de mogelijkheden voor een regionaal plan voor een duurzaam, dekkend en kwalitatief hoogstaand technisch vmbo in Noord-Holland.

Gedeputeerde Adnan Tekin (Arbeidsmarkt): “De basis van een sterk vmbo is regionale samenwerking. De provincie neemt daarom samen met het onderwijs de verantwoordelijkheid om dit te stimuleren. Ook roep ik bedrijven op om met ons mee te werken aan een sterk technisch vmbo in Noord-Holland.”

Investeren in voldoende vakmensen

Voor de groei van de Noord-Hollandse economie is een arbeidsmarkt met genoeg vakmensen van belang. Om aan de toekomstige vraag naar vakmensen te voldoen is behoefte aan dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs op het vmbo. De verwachting is dat tot 2032 het totaal aantal leerlingen in de bovenbouw van het vmbo met 17% daalt ten opzichte van 2017.

Een sterk vmbo draagt bij aan de doorstroom van leerlingen via het mbo naar de arbeidsmarkt. Daarom heeft het kabinet in het regeerakkoord structureel € 100 miljoen uitgetrokken voor versterking van het technisch vmbo. In 2018 en 2019 komt geld beschikbaar om te investeren in machines, materialen en docenten. Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten vmbo-scholen, mbo-instellingen, lokale bedrijven en overheden wel gezamenlijk een aanvraag indienen.

Sterk Techniekonderwijs

De bijeenkomst in Noord-Holland is de tweede van een serie landelijke bijeenkomsten waar vmbo-scholen, mbo-instellingen, bedrijfsleven en regionale overheden met elkaar de ontwikkeling van regionale plannen voor versterking van de kwaliteit van het technisch vmbo verkennen. Scholen kunnen voor hulp bij het maken van de plannen een beroep doen op het ondersteuningsteam van Sterk Techniekonderwijs.