Verbetering en onderhoud Noord-Hollandse wegen en bruggen

(02 oktober 2018)

De provincie Noord-Holland investeert in 2019 € 329 miljoen in wegen en vaarwegen. Met dit bedrag wordt de provinciale infrastructuur onderhouden, verbeterd of uitgebreid. Gedeputeerde Staten leggen het voorstel voor de investeringen voor aan Provinciale Staten, die hier in november over beslissen.

Luchtifoto van de N235 in Noord-Holland

De provincie Noord-Holland heeft 613 km wegen, 246 km vaarwegen en 49 km vrij liggende openbaar vervoerbanen in eigendom. Langs een groot deel van de Noord-Hollandse wegen liggen ook fietspaden (383 km) die eigendom zijn van de provincie. Al deze infrastructuur wordt door de provincie onderhouden.

Verbeteren en uitbreiden infrastructuur

De provincie investeert bijna € 198 miljoen in het verbeteren en uitbreiden van de infrastructuur. Naast de uitvoering van verschillende trajectbenaderingen (verbeteringen die gelijktijdig met het groot onderhoud worden gerealiseerd) en de bereikbaarheid Waterland,  wordt ook gewerkt aan de verbetering van meerdere bruggen. Tevens legt de provincie hoogwaardig openbaar vervoer aan in het Gooi (Huizen-Hilversum) en tussen Aalsmeer en Schiphol-Zuid.
Ook lopen er meerdere onderzoeken om de verkeersveiligheid, leefbaarheid en doorstroming op de provinciale infrastructuur te verbeteren.

Onderhoud

Het komende jaar wordt € 131 miljoen geïnvesteerd in het onderhoud aan wegen en vaarwegen. De provincie voert naast het dagelijks onderhoud (bijvoorbeeld reparaties) gemiddeld ook één keer in de 15 jaar groot onderhoud uit. Tevens wordt er geïnvesteerd in het vervangen van bijvoorbeeld wegen, oevers, bruggen en sluizen die aan het eind van hun levensduur zijn, zoals de N231 (Legmeerdijk-Bosrandweg), de N243 (Noordervaart), N244-N246 (inclusief Beatrixbrug en Kogerpolderbrug) en de brug Ouderkerk aan de Amstel.

Planning infrastructuur

De extra investeringen staan in de jaarlijkse actualisatie van de programma’s voor verbetering, uitbreiding en onderhoud aan de provinciale infrastructuur: het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) en het Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO). Het PMI en PMO bevatten samen alle voorgenomen projecten voor de komende jaren. Het PMI 2019-2025 en het PMO 2019-2026 zijn op 25 september 2018 door Gedeputeerde Staten vastgesteld en worden in het najaar aan Provinciale Staten voorgelegd.

Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) 2019-2025

Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO) 2019-2026