Afrondende werkzaamheden aan rotonde en fietstunnel Wogmeer in Spierdijk (N507)

(13 september 2018)

Door werkzaamheden aan de toekomstige N194 (huidige N507) ter hoogte van de rotonde en fietstunnel Wogmeer in Spierdijk is de Wogmeer van maandag 8 oktober tot en met vrijdag 26 oktober gefaseerd afgesloten. Tijdens deze afsluitingen is doorgaand verkeer niet mogelijk en wordt het verkeer omgeleid.

Vogelperspectief werkzaamheden rotonde Wagmeer

In opdracht van de provincie Noord-Holland werkt Bouwbedrijf Heijmans aan de toekomstige N194, als onderdeel van het project N23 Westfrisiaweg. De werkzaamheden kunnen verkeers-, geluids- en trillingshinder veroorzaken.

Wat gaat er gebeuren?

De rotonde Wogmeer is grotendeels klaar. De aannemer gaat de definitieve aansluiting maken tussen de rotonde en de Wogmeer en de aansluiting naar de fietstunnel. Voor deze aansluitingen zijn er onder andere asfalteringswerkzaamheden nodig. Na de werkzaamheden rijdt het verkeer over de rotonde en is de fietstunnel open.

Verkeershinder en omleidingsroutes

Wogmeer-Oost

Van maandag 8 oktober 6.00 uur tot en met zaterdag 20 oktober 5.00 uur uur is de oostzijde van het kruispunt met de Wogmeer afgesloten voor al het verkeer (gemotoriseerd-, (brom)fietsverkeer en voetgangers). Het verkeer wordt omgeleid. Fietsers moeten rekening houden met een omleiding van ongeveer 20 minuten. Na deze werkzaamheden rijdt het verkeer op de N507 over de nieuwe rotonde, met uitzondering van de westzijde van de rotonde richting de Wogmeer-West. Hier gaat de aannemer verder met de definitieve aansluiting van de Wogmeer-West op de rotonde.

Omleidingsroutes gemotoriseerd verkeer
 

Oost

  • Verkeer vanaf de N507 met bestemming de Wogmeer-Oost wordt omgeleid via Spierdijk, over de Spierdijkerweg en Verlaatsweg.
  • Verkeer van de Wogmeer-Oost naar de Wogmeer-West wordt omgeleid via de Verlaatsweg en Spierdijkerweg naar de N507.

Omleidingsroutes (Brom)fietsers en voetgangers

  • (Brom)fietsers vanuit de Wogmeer-Oost naar de Wogmeer-West worden omgeleid via het fietspad langs de N507, de fietstunnel bij Spierdijk, de Zuid-Spierdijkerweg, Noorddijkerweg en De Kolk naar de Wogmeer.
  • (Brom)fietsers uit Hensbroek en Ursem die gebruik willen maken van de oversteek bij de Wogmeer worden omgeleid via de Noorddijkerweg en Zuid-Spierdijkerweg naar de fietstunnel bij Spierdijk.

Wogmeer-West

Van zaterdag 20 oktober 5.00 uur (i.p.v. vrijdag 19 oktober) tot en met vrijdag 26 oktober 2018, 5.00 uur is de westzijde van het kruispunt bij de Wogmeer afgesloten voor al het verkeer (gemotoriseerd-, (brom)fietsverkeer en voetgangers). Het verkeer wordt omgeleid. Fietsers moeten rekening houden met een omleiding van ongeveer 20 minuten. Na deze werkzaamheden is de rotonde geheel open voor het verkeer en kunnen (brom)fietsers en voetgangers gebruik maken van de nieuwe fietstunnel.

Omleidingsroutes gemotoriseerd verkeer
 

West
 

  • Verkeer op De Kolk (vanuit Ursem) richting de Wogmeer wordt omgeleid via de Mensonidesweg en Dorpsweg/Dorpsstraat naar de N507.
  • Verkeer op De Kolk (vanuit Hensbroek) richting de Wogmeer wordt omgeleid via de Noorddijkerweg en Spierdijkerweg naar de N507.
  • Verkeer op de Wogmeer en de N507 richting de Wogmeer-West wordt omgeleid via de Zuid-Spierdijkerweg, Noorddijkerweg en De Kolk naar de Wogmeer-West.

Omleidingsroute (Brom)fietsers

(Brom)fietsers vanuit de Wogmeer-Oost naar de Wogmeer-West worden omgeleid via het fietspad langs de N507, de fietstunnel bij Spierdijk, de Zuid-Spierdijkerweg, Noorddijkerweg en De Kolk naar de Wogmeer.

Toekomstige verkeerssituatie

Bij de kruising van de toekomstige N194 (huidige N507) met de Wogmeer komt een rotonde met 2 rijstroken. Om (brom)fietsers en voetgangers veiliger over te laten steken, komt er een fietstunnel met voetpad.