Asfalteringswerkzaamheden N243: afsluiting avond en nacht op donderdag 20 september

(14 september 2018)

De provincie Noord-Holland verricht in de nacht van donderdag 20 op vrijdag 21 september 2018 onderhoud aan de N243. Er vinden herstelwerkzaamheden aan het asfalt plaats tussen de aansluiting met de N242 bij Alkmaar en de rotonde bij de N509, over een lengte van ruim 10 kilometer.

Wegafsluiting in avond en nacht

Deze werkzaamheden aan de N243 vinden plaats in de avond en nacht van donderdag 20 op vrijdag 21 september tussen 20.00 uur en 05.00 uur. Tijdens het onderhoud wordt de weg volledig afgesloten, zodat het werk veilig kan worden uitgevoerd. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N242 en de N194 en vanuit de Beemster via de N509 en de N247. Overdag is de weg voor alle verkeer normaal toegankelijk. 

Beperkte hinder

De nachtelijke geluidshinder voor omwonenden is beperkt omdat freeswerkzaamheden niet nodig zijn. Wel moeten bewoners rekening houden met enige hinder door de wegomleidingen. De provincie stelt alles in het werk om overlast tot een minimum te beperken.

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn bovendien te volgen via www.gebiedscontractmiddennoord.nl of Twitter (@ProvincieNH).