Brug Krommenie gaat beperkt draaien

(18 september 2018)

De brug Krommenie in de gemeente Zaanstad gaat vanaf begin oktober beperkt open voor beroepsvaart van Forbo.

Brug Krommenie in de gemeente Zaanstad

De provincie Noord-Holland sloot in juni 2018 de brug Krommenie in de gemeente Zaanstad voor scheepvaartverkeer. Nadere inspectie heeft aangetoond dat de brug op vaste momenten onder begeleiding van technici eens in de twee weken kan draaien voor de bevoorrading van Forbo.

De brug Krommenie ligt in de provinciale weg (N203) vlak bij de op- en afritten van de N246. Voor recreatievaart hoger dan 2,60 meter blijft de brug gestremd. De brugopening vindt plaats tegelijkertijd met de opening van de spoorbrug. De opening van de spoorbrug is zeer kort, waardoor het alleen mogelijk is om het bevoorradingsschip door te laten. Voor recreatievaart hoger dan 2,60 meter blijft de brug gestremd. De begeleide brugopeningen gaan vanaf eind september van start.

Recreatievaart kleiner dan 2,60 meter kan nog steeds onder de brug door blijven varen. Schepen hoger dan 2,60 meter dienen om te varen via Zaanstad. Voor het wegverkeer zijn er geen bijzonderheden. Vanaf eind september gaat de brug eens in de twee weken buiten de spits open voor het bevoorradingsschip.

Bij inspectie in juni is gebleken dat het draaipunt van de brug hersteld moet worden. Op dit moment werkt de provincie aan een plan van aanpak om de brug weer volledig te kunnen draaien. De brug Krommenie is aan het einde van haar levensduur en moet volledig worden vervangen. Naast het plan van aanpak voor de korte termijn, werkt de provincie Noord-Holland ook aan een nieuw ontwerp voor een nieuwe brug. Om te zorgen voor doorstroming van de scheepvaart en om een nieuwe complete stremming van de brug voor de scheepvaart te voorkomen laat de provincie het draaipunt dit najaar herstellen.

Bij vragen of klachten over de werkzaamheden kunnen weg- en vaarweggebruikers bellen naar het Servicepunt provincie Noord-Holland, 0800 - 020 06 00 (gratis) of mailen naar servicepunt@noord-holland.nl.

Uitgelicht