Erfgoed en maatschappelijke betrokkenheid centraal tijdens Dag van de Herbestemming

(10 september 2018)

Hoe ga je slim om met de tijd, energie en kennis die buurtbewoners in hun omgeving willen steken? Hoe benader je eigenaren van potentiële monumenten? Participatie moet binnen de Omgevingswet permanent onderdeel van de beleids- en besluitvorming worden, ook als het gaat erfgoed.

Hierover organiseert het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland op donderdag 20 september 2018 de Dag van de Herbestemming met het thema: Erfgoed in de participatiemaatschappij – Het organiseren van maatschappelijke betrokkenheid.
Aanmelden kan nog! Kijk op de site van het Steunpunt Monumenten en Archeologie.

Stolpboerderij