Inloopbijeenkomsten HOV-tracé tussen Huizen en Laren

(13 september 2018)

Samen met de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren organiseert de provincie Noord-Holland op woensdag 26 en donderdag 27 september twee inloopbijeenkomsten waar bewoners en belanghebbenden kunnen meepraten over het ontwerp van de HOV-verbinding in hun directe woonomgeving.

Het streven is de definitieve ontwerpen voor de tracédelen Huizen-Blaricum én Eemnes-Laren begin volgend jaar aan de gemeenteraden voor te leggen.

HOV in ’t Gooi, de frequente, snelle en betrouwbare busverbinding tussen Huizen en Hilversum, bestaat uit drie deeltracés. De inloopbijeenkomsten die nu gepland staan, gaan over de verbinding door Huizen en Blaricum én die bij Eemnes en Laren. De plannen voor het Hilversumse deel zijn al verder gevorderd. Daar wordt binnenkort gestart met de bouw.

HOV tussen Huizen-Blaricum

De route van de HOV-bus op dit tracédeel heeft de afgelopen jaren voor discussie gezorgd.  Uiteindelijk is besloten de bus met het reguliere verkeer mee te laten rijden, via de Meent. De bus rijdt straks vanaf de Huizermaatweg via de Bovenmaatweg, Aristoteleslaan, Stroomzijde, Floris V Dreef en Stichtseweg richting de A27. Die route is definitief maar in de uitwerking moeten nog wel wat aandachtspunten opgelost worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het inpassen van bijvoorbeeld voorrangspleintjes in plaats van de huidige rotondes, het behoud van bomen op de plek waar de carpoolplaats moet komen, de exacte locatie van de HOV-haltes en de inrichting van de Stroomzijde. De inloopbijeenkomst is bedoeld om - aan de hand van wat eerste voorzichtige schetsvoorstellen - suggesties op te halen uit de omgeving.

HOV tussen Eemnes-Laren

Voor het inpassen van een HOV-busverbinding in de omgeving van de A27 bij Eemnes en Laren, zijn de afgelopen jaren meerdere varianten onderzocht. Begin 2018 heeft de gemeenteraad het definitieve tracé voor de busbaan vastgesteld. Op basis daarvan is nu een voorlopig ontwerp beschikbaar waar ook voorstellen voor de beide haltes, de carpoolplaats en de extra parkeerplaatsen staan ingetekend. Tijdens de inloopbijeenkomst wordt bezoekers gevraagd te reageren op dit voorlopige ontwerp. Aan de hand van de reacties wordt het ontwerp verder uitgewerkt zodat er eind dit jaar een definitief ontwerp kan worden gepresenteerd.

Gegevens op een rij


Huizen-Blaricum:

  • datum:  donderdag 27 september 2018
  • locatie:  KBS De Pionier, via ingang Burgemeester Tydemanplein in Blaricum
  • tijd:  tussen 17.00 en 21.00 uur

Eemnes-Laren:

  • datum:  woensdag 26 september 2018
  • locatie:  raadszaal Eemnes, Zuidersingel in Eemnes
  • tijd:  tussen 19.00 en 21.00 uur

Projectmedewerkers van HOV in ’t Gooi, gemeenten en ingenieursbureau Movares geven aan de hand van ontwerp- en detailtekeningen tekst en uitleg bij de plannen. Zorgen en suggesties van bezoekers vormen waardevolle input voor het verder uitwerken van de ontwerpen. Net voordat de definitieve ontwerpen richting gemeenteraden gaan, krijgen belangstellenden opnieuw de gelegenheid de aanpassingen te bekijken. De verwachting is dat er eind dit jaar een tweede serie bijeenkomsten plaatsvindt.