Innovatieve sensoren in Alkmaarse Brug

(10 september 2018)

De provincie Noord-Holland heeft begin september 2018 innovatieve sensoren geplaatst op de Alkmaarse Brug in de provinciale weg N242, gemeente Hollands Kroon. De sensoren geven informatie waarmee storingen, hinder en verkeersopstoppingen worden voorkomen. De Alkmaarse Brug is de eerste brug waar slimme data wordt verzameld met de sensoren.

Sensor op Alkmaarse Brug

Wanneer koelen?

De metingen op de Alkmaarse Brug geven inzicht over hoe het brugdek uitzet bij warmte en wat de effecten zijn van koelen met water. De provincie wil met deze slimme technologie onder meer goed kunnen voorspellen wanneer een brugdek gekoeld moet worden. Dit kan hinder en storingen voorkomen, verbetert doorstroming van het wegverkeer en de scheepvaart en werkt daarnaast kostenbesparend.

Verheugd

Gedeputeerde Elisabeth Post (Mobiliteit) is verheugd over de proef: “Ik vind het prachtig om te zien hoe we in Noord-Holland opnieuw innovaties in de praktijk testen. Met deze techniek kunnen we onnodige hinder voor weggebruikers voorkomen en de doorstroming verbeteren – en dat is van groot belang voor de bereikbaarheid van de provincie.”

Pilot

De nieuwe methodiek is door de provincie in samenwerking met het bedrijf InTraffic ontwikkeld en wordt nu het eerst getest op de Alkmaarse brug. De metingen met de sensoren duren een jaar. Deze pilot van de provincie test met innovatieve technologie in de praktijk hoeveel winst slimme data opleveren. Gebiedsaannemer WaakSaam heeft de sensoren geplaatst.

Alkmaarse brug