Noord-Holland zet het huis van de democratie open

(14 september 2018)

Politiek gaat over ons allemaal. Provinciale Staten nodigen daarom Noord-Hollanders uit om de democratie mee te maken. Bijvoorbeeld met ‘Het Provinciespel’ of als ‘Gast van de Staten’. Nieuw is het jongerenprogramma De Provinciestrijd.

Leerlingen luisteren in de Provinciale Staten zaal naar uitleg over het Provinciespel

Scholen kunnen een klas aanmelden voor De Provinciestrijd Noord-Holland. Leerlingen van 12-18 jaar gaan dan aan de slag met de toekomst van Noord-Holland. Op school bedenken zij met klasgenoten oplossingen voor provinciale vraagstukken, zoals: hoe zorgen we dat het verkeer niet dichtslibt, hoe houden we natuurgebieden betaalbaar of waar kunnen nieuwe huizen komen? Op 20 november presenteren zij hun idee aan Statenleden. De klas met het mooiste idee wint en werkt dat verder uit. Dat presenteren zij op 3 december weer bij de provincie. Via de website van de Nationale Jeugdraad kan een school een klas aanmelden voor dit jongerenprogramma

Gast van de Staten

Als ‘gast van de Staten’ kunnen Noord-Hollanders meemaken hoe Provinciale Staten debatteren over Noord-Hollandse onderwerpen. Ze maken kennis met Statenleden en horen hoe een Statenlid invloed uitoefent op het provinciale beleid. Ook krijgen zij een rondleiding door het historische provinciehuis, Paviljoen Welgelegen. Aanmelden kan nog voor maandag 12 november of voor maandag 17 december.  

Het provinciespel 

Hoe betrek je jongeren bij de politiek van de provincie? Door ze keuzes te laten maken op provinciaal niveau in de rol van politicus. Dát is de gedachte achter het provinciespel. Het spel duurt 2 uur. Leerlingen vormen politieke partijen onder begeleiding van een moderator. Daarna buigen zij zich over de ruimtelijke inrichting van de provincie. Bij het spel is een Statenlid aanwezig dat vragen beantwoord en in gesprek gaat met de klas. Het spel vindt plaats in Paviljoen Welgelegen in Haarlem. Leerlingen van de middelbare school het Comenius College speelden het spel. Ze schreven een artikel over het spel en hun bezoek aan de provincie Noord-Holland. Via de website van ProDemos kunnen docenten en scholen een klas aanmelden voor het Provinciespel.