Projectplan Waterwet Markermeerdijken overgedragen aan provincie Noord-Holland

(21 september 2018)

Het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft op 19 september het Projectplan Waterwet Markermeerdijken vastgesteld. Op 21 september heeft het hoogheemraadschap het Projectplan Waterwet overgedragen aan de provincie Noord-Holland.

Markermeer
Foto: Merlin Daleman

De portefeuillehouder van het hoogheemraadschap Kees Stam droeg het Projectplan Waterwet over aan de portefeuillehouder van de provincie Noord-Holland Cees Loggen.

Bestuurders van verschillende betrokken gemeenten en het Recreatieschap Twiske-Waterland waren daarbij aanwezig. Het plan moet nu nog worden goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de provincie. Dit staat voor 30 oktober op de agenda.