Provinciale Staten Zuid-Holland besluiten over Voorkeursalternatief ‘Duinpolderweg’

(20 september 2018)

Provinciale Staten (PS) van Zuid-Holland hebben op 19 september 2018 gekozen voor het Voorkeursalternatief (VKA) Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek (ook bekend als de Duinpolderweg).

PS kiezen voor het samenstel op basis van de gedeeltelijke Hillegomse Zienswijze–alternatief Midden, inclusief 2 overgenomen amendementen en een motie. Het besluit van PS wijkt hiermee af van het besluit dat Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland nam op 26 juni.

De 2 amendementen en de motie houden in dat: 

  • de ruimtelijke reservering uit het VKA voor het doortrekken van de nieuwe verbinding tot aan de N206 vervalt;
  • het college van GS Zuid-Holland met een voorstel komt voor extra geld voor fiets- en langzaam verkeer in het plangebied (25 miljoen);
  • PS van Zuid-Holland voor het eind van het jaar geïnformeerd worden over de planning van de aanleg van de HOV Noordwijk – Schiphol fase 2 en dat besluitvorming door Noord-Holland over de financiering en realisatie van fase 2 voor 1 maart 2019 afgerond is. 

Noord-Holland gaat in goed overleg met Zuid-Holland bespreken wat het besluit van PS van Zuid-Holland inhoudt en wat mogelijke gevolgen hiervan zijn voor de voortgang van het project Duinpolderweg. Ook moeten PS van Noord-Holland hierover geïnformeerd worden.