Provincie pakt verontreinigd grondwater aan

(12 september 2018)

De provincie Noord-Holland gaat de vervuilde grond in Nederhorst den Berg (bij de Dammerweg) saneren.

Bodemsanering in uitvoering

De verontreiniging (afkomstig van meerdere chemische wasserijen) heeft zich de afgelopen jaren verspreid in de grond en kan daarom niet per onderdeel worden aangepakt. Daarom gaat de provincie het hele gebied saneren zodat er geen risico’s meer zijn. De eigenaren van de verontreinigingen dragen ook bij.

Gedeputeerde Adnan Tekin (Milieu): "Je kunt de verontreiniging niet met het blote oog zien, ruiken of voelen maar het zit er wel degelijk. Met dit besluit worden goede stappen gezet door het hele gebied aan te pakken. Na de eerdere aanpak in het Gooi is dit het tweede gebied waar we vervuild grondwater saneren. Zo maken we stap voor stap onze Noord-Hollandse bodem weer veiliger en schoner."

Op veel plekken in Noord-Holland is de bodem ernstig verontreinigd. Verontreinigde gronden kunnen gevaarlijk zijn voor mens en dier. Door te saneren pakt de provincie Noord-Holland deze locaties aan en neemt hiermee de risico’s weg. Het streven is alle risicovolle locaties voor 2021 aangepakt te hebben.

Wet Bodembescherming

De provincie is bevoegd gezag op basis van de Wet bodembescherming (Wbb). Binnen de Wbb bestaat sinds 1 juli 2012 de mogelijkheid om grondwaterverontreinigingen, gebiedsgericht aan te pakken. In Nederhorst den Berg bij de Dammerweg (en omstreken) is sprake van vermenging van grondwaterverontreinigingen. Door de vermenging zijn de verontreinigingen niet per geval te saneren en/of te beheren. Daarom gaat de provincie dit gebiedsgericht doen.