Voorbereidende werkzaamheden bij Het Schouw starten oktober

(21 september 2018)

Samenwerkende overheden hebben het plan om het kruispunt van de A10 met de N247 bij Het Schouw te veranderen. Doel is om de doorstroming te verbeteren.

Vogelvlucht huidige situatie Het Schouw kruising N235-N247

In afwachting van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) wordt het driehoekige terrein tussen de Slochterweg (N247) en het Noordhollandsch Kanaal verhoogd met een metersdikke zandlaag.

Die zandlaag is nodig om de grond voor te belasten. Deze techniek uit de weg- en waterbouw is bedoeld om de grond te laten ‘zetten’. Zo kan  mogelijke schade aan nieuw te bouwen constructies zo veel mogelijk worden beperkt.

Om de verkeershinder tot een minimum te beperken, voeren schepen het zand aan over het Noordhollandsch Kanaal. Er wordt een transportband over het fietspad langs het kanaal gebouwd. Voor de op- en afbouw van deze transportband wordt het fietspad na 09.00 uur ongeveer 4 uur gebruikt. Het fietspad blijft wel open. Verkeersregelaars zorgen voor de veiligheid en leiden gebruikers van het fietspad langs de werkzaamheden. Fietsers moeten even afstappen en soms kort wachten. Verder zal er weinig merkbaar zijn van deze op- en afbouw.

Planning

Het aanvoeren van zand en het ophogen van het terrein duurt ongeveer 8 weken. Tevens wordt een drainagesysteem aangelegd om de ontwatering te bevorderen. Ook plaatst de aannemer meetapparatuur om te monitoren hoe het zetten van de grond verloopt. Tenslotte plaatst de aannemer ook bescherming en neemt maatregelen tegen het stuiven van zand. Tot ongeveer in december zien passanten activiteiten voor deze voorbereidende werkzaamheden op dit terrein. De verwachting is dat de grond tot september 2019 de tijd nodig heeft om te zetten.

PIP-procedure

De provinciale weg wordt opnieuw ingericht om het steeds toenemende verkeer veilig te laten doorstromen. Vanaf 19 september 2018 ligt het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan (PIP) voor de herinrichting van de N247 tussen Amsterdam en Edam/Volendam ter inzage.

Provinciale Staten besluiten dit najaar over het vaststellen van het ontwerp PIP. Op 26 september 2018 wordt een informatiebijeenkomstinloopspreekuur georganiseerd over het ontwerp PIP. Deze bijeenkomst vindt plaats van 16.00 uur tot 20.00 uur in het gemeentehuis van gemeente Waterland, Pierebaan 3 in Monnickendam.