Werkzaamheden aan de Westelijke Randweg (N208) te Haarlem

(24 september 2018)

De provincie Noord-Holland voert van 27 tot en met 29 september én van 1 tot en met 12 oktober tussen 7.00 en 16.00 uur werkzaamheden uit op de N208 (Westelijke Randweg) te Haarlem. U zult hiervan mogelijk hinder ondervinden.

Werkzaamheden

De werkzaamheden vinden plaats op de N208 tussen de kruising met de Leidsevaart en de Jan Gijzenkade. De werkzaamheden worden voornamelijk uitgevoerd op de aangrenzende fietspaden of in de berm; het middenstuk tussen de rijbanen of de groenstrook ernaast. Er geldt voor het verkeer een aangepaste snelheid, en indien nodig wordt het verkeer middels borden naar de juiste rijbaan geleid.

Hinder

Er worden diverse werkzaamheden uitgevoerd, waaronder het vervangen van kabels. De werkzaamheden zijn zichtbaar en kunnen enige hinder voor het verkeer veroorzaken.

Meer informatie

Met vragen over werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt via 0800 - 0200 600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl.