WoonZorgwijzer helpt gemeenten geschiktere woningen te bouwen

(14 september 2018)

Vanaf vandaag is de WoonZorgwijzer Noord-Holland beschikbaar. De WoonZorgwijzer laat met kaarten zien in welke wijken en buurten mensen met bepaalde ziekten of beperkingen wonen.

Deze informatie helpt gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen beter te kiezen waar aangepaste woningen of wijkvoorzieningen moeten komen. De provincie heeft de ontwikkeling van de Noord-Hollandse WoonZorgwijzer mogelijk gemaakt. 

Steeds meer mensen met behoefte aan zorg of ondersteuning blijven zelfstandig wonen. Voor gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen is het nuttig om te weten waar deze mensen wonen zodat voorzieningen gerichter worden ingezet. De WoonZorgwijzer is een webapplicatie met allerlei kaarten. Zoals een kaart die laat zien hoeveel inwoners in een bepaalde wijk problemen hebben met mobiliteit binnenshuis. Deze inwoners zouden geholpen zijn met een toegankelijke gelijkvloerse woning. Ook andere groepen zoals slechtzienden of mensen met dementie zijn in de WoonZorgwijzer opgenomen. 

Voor gemeenten, corporaties en zorginstellingen is het belangrijk te weten welke eisen bepaalde groepen stellen aan hun woning en omgeving. De WoonZorgwijzer Noord-Holland laat zien in welke gebieden de kans groot is dat er mensen met beperkingen wonen in huizen die eigenlijk voor hen niet geschikt zijn. De wijzer is een hulpmiddel om woonbeleid en sociaal beleid af te stemmen. Hij geeft veel inzicht, maar schrijft nadrukkelijk geen oplossingen voor.

De WoonZorgwijzer Noord-Holland staat op de website Bouwen & Wonen. Meer achtergrondinformatie is te vinden op www.woonzorgwijzer.info.