April 2019

 • Onderhoud aan verlichting N202 en N206

  (02 mei 2019)

  De provincie Noord-Holland voert op dinsdag 14 mei 2019 onderhoud uit aan de verlichting op de N202 bij Spaarnwoude en de N206 (Zilkerduinweg).

 • Start schoonmaak zwerfkeien in Waalenburg op Texel

  (30 april 2019)

  Een Texels schoonmaakbedrijf start op woensdag 1 mei met de schoonmaak van de 500 miljoen jaar oude zwerfkeien die werden beklad in natuurgebied Waalenburg. Het is nog steeds onbekend om wat voor soort verf het gaat.

 • Bevrijdingspop Haarlem: Op de catwalk met tweedehands pareltjes

  (30 april 2019)

  Van de 173 kledingstukken die Nederlanders gemiddeld in de kast hebben hangen worden er 50 langer dan een jaar niet gedragen.

 • Start werkzaamheden Legmeerdijk (N231)

  (30 april 2019)

  De provincie Noord-Holland start 1 mei om 20.00 uur met de onderhoudswerkzaamheden aan de Legmeerdijk (N231) fase 1 om de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren.

 • Provincie investeert in veilig verkeersgedrag van jongeren

  (29 april 2019)

  Jongeren en verkeer, het blijft een spannende combinatie. Vooral in een fietsland als Nederland, waar kinderen jong aan het verkeer deelnemen.

 • Storing tijdelijke Beatrixbrug in Westknollendam verholpen

  (29 april 2019)

  De storing bij de tijdelijke Beatrixbrug in Westknollendam is verholpen. De slagbomen gingen na bediening van de brug niet meer open.

 • Raster Blaster: nieuwe expositie in provinciehuis

  (29 april 2019)

  In de nieuwe Dreefexpositie Raster Blaster staat de zeefdruktechniek centraal.

 • Zwemseizoen op 1 mei van start

  (26 april 2019)

  Het zwemseizoen start dit jaar officieel op woensdag 1 mei en loopt tot 1 oktober 2019. In Noord-Holland zijn ruim 150 officiële zwemplekken waar de veiligheid en de waterkwaliteit regelmatig worden gecontroleerd.

 • P+R-terrein aan het Wandelpad in Hilversum afgesloten

  (26 april 2019)

  Het P+R-terrein aan het Wandelpad in Hilversum wordt vanaf maandag 6 mei 2019 afgesloten voor automobilisten die hun auto willen parkeren. Het terrein is nodig om voorbereidingen te treffen voor de bouw van een vrije busbaan in het kader van het project HOV in ’t Gooi.

 • Ruim 800 hectare nieuwe natuur in Vechtplassengebied

  (26 april 2019)

  De provincie Noord-Holland maakt de komende jaren ruim 800 hectare nieuwe natuur in het Vechtplassengebied. De gebieden, die nu vaak een agrarische functie hebben, zijn belangrijk voor de bescherming en ontwikkeling van de waardevolle laagveennatuur in het gebied.

 • Vaar mee op de Blauwe Golf met de digitale vaargids

  (26 april 2019)

  De provincie Noord-Holland start op 26 april een campagne om het gebruik van de digitale vaargids (ontsloten via de app RiverGuide Recreant) op de Blauwe Golf te stimuleren.

 • Jonge boeren investeren massaal in duurzame modernisering

  (26 april 2019)

  De afgelopen maanden konden jonge boeren niet ouder dan 41 jaar subsidie aanvragen bij de provincie Noord-Holland voor het duurzaam moderniseren van hun boerenbedrijf. De provincie ontving maar liefst 58 aanvragen. Om deze allemaal te kunnen honoreren heeft de provincie besloten om meer geld beschikbaar te stellen. In plaats van € 550.000 wordt het € 1.072.000.

 • Steeds meer woningen rondom stations in Noord-Holland

  (25 april 2019)

  Gemeenten bouwen steeds meer nieuwbouwwoningen rondom de OV-knooppunten. Dit geldt zowel binnen 1200 meter als voor de 10 minuten fietsafstand. Dat blijkt uit de tussentijdse monitor waarmee de provincie Noord-Holland de voortgang van ontwikkelingen rond OV-knooppunten meet.

 • Versterking dijk rond Marken stap dichterbij

  (25 april 2019)

  De Zuidkade en Westkade van de dijk rond Marken worden versterkt, omdat ze niet meer voldoen aan de veiligheidsnormen tegen overstromingen. De ontwerpplannen voor die dijkversterking liggen van 25 april tot en met 5 juni aanstaande ter inzage. Inwoners kunnen in die periode reageren.

 • Participatieproces voor voltooien van Groene Schakel van start

  (25 april 2019)

  Ruim 120 bezoekers, kritisch opbouwende vragen en positieve reacties op de aanpak vormen de opbrengst van de eerste informatiebijeenkomst, op maandag 8 april jl., in de Lorentzschool in Hilversum.

 • Egmond aan den Hoef (N511 en N512): bermbrandjes door sigarettenpeuken

  (24 april 2019)

  De provincie Noord-Holland ontving de afgelopen dagen diverse meldingen van kleine brandjes in het strooisel onder de haagjes tussen rijbaan en fietspad aan de Herenweg in Egmond aan den Hoef (N511 en N512).

 • Afsluiting fietspad N522 in Ouderkerk aan de Amstel

  (24 april 2019)

  Van 1 mei 2019 tot medio 2020 sluit de provincie het fietspad langs de Burgermeester Stramanweg (N522) in Ouderkerk aan de Amstel af, tussen de bushalte bij de Jacob van Ruisdaelweg en Hoger Einde-Noord.

 • 25 kandidaten burgemeester Wijdemeren

  (24 april 2019)

  Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Wijdemeren hebben 25 personen gesolliciteerd: 17 mannelijke en 8 vrouwelijke kandidaten.

 • Start onderhandelingen GroenLinks, VVD, D66 en PvdA

  (24 april 2019)

  Deze week is formateur Laura Bromet gestart met de vorming van een college dat bestaat uit GroenLinks, VVD, D66 en PvdA.

 • Nieuwe regels voor geitenhouders

  (24 april 2019)

  Een halfjaar nadat een voorlopige stop op de toename van het aantal geiten in de provincie Noord-Holland is gezet, hebben Gedeputeerde Staten dat opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke Ordening (PRV).

 • 500 miljoen jaar oude zwerfkeien in Waalenburg beklad

  (23 april 2019)

  In natuurgebied Waalenburg op Texel zijn meerdere potten verf geleegd over 500 miljoen jaar oude zwerfkeien.

 • Meer biodiversiteit in bermen door insectenhotels

  (23 april 2019)

  De provincie Noord-Holland heeft in april langs verschillende provinciale wegen insectenhotels geplaatst. Deze hotels moeten de biodiversiteit in bermen langs wegen en vaarwegen verhogen.

 • Uitvoeringen Beleidsagenda Energietransitie 2019 bekend

  (23 april 2019)

  De provincie Noord-Holland wil in 2050 energieneutraal en circulair zijn. In de Uitvoeringsparagraaf bij de Beleidsagenda Energietransitie 2016-2020 maakt de provincie inzichtelijk welke activiteiten in 2019 worden uitgevoerd om dat doel te bereiken.

 • Feestje voor de buurt in natuurgebied Waalenburg

  (19 april 2019)

  Buren van natuurgebied Waalenburg op Texel hebben vrijdag 19 april 2019 samen met de burgemeester het allerlaatste bouwhek op de Staart verwijderd. Hiermee zijn de meeste werkzaamheden afgerond en is het gebied weer toegankelijk.

 • Website verbindt verhalen UNESCO werelderfgoed in Noord-Holland

  (19 april 2019)

  In de provincie Noord-Holland liggen rondom Amsterdam 3 erfgoederen van wereldformaat: De Stelling van Amsterdam, Droogmakerij de Beemster en de Grachtengordel Amsterdam. Op het oog lijken deze UNESCO werelderfgoederen heel verschillend. Toch hebben zij veel gemeen.

 • Strooiseizoen: 2100 ton zout en minder strooiacties

  (19 april 2019)

  De provincie heeft afgelopen strooiseizoen 2100 ton zout gestrooid. Verder hoefden strooiwagens minder vaak uit te rukken dan voorgaande jaren. Het strooiseizoen is vorige maand officieel beëindigd.

 • Geld Innovatiefonds voor financiële app Dyme

  (19 april 2019)

  De Amsterdamse startup Dyme heeft van het Innovatiefonds Noord-Holland een lening ontvangen van € 300.000. Het bedrijf gebruikt het geld voor het ontwikkelen van een applicatie die een einde maakt aan verborgen of te hoge vaste lasten van gebruikers.

 • Meivakantieprogramma 2019 van Huis van Hilde is bekend

  (19 april 2019)

  Huis van Hilde pakt drie weken lang uit met feestprogramma vol activiteiten.

 • Vlieg over de Stelling van Amsterdam met nieuwe belevingsroute

  (19 april 2019)

  Gedeputeerde Joke Geldhof opende donderdag 18 april op Forteiland Pampus de nieuwe attractie van het boegbeeld van de Stelling van Amsterdam: Het geheime Wapen van Amsterdam. Deze belevingsroute biedt een geheel nieuwe kijk op het UNESCO werelderfgoed.

 • Bromet formateur: onderzoek naar coalitie GroenLinks, VVD, D66 en PvdA

  (18 april 2019)

  Op verzoek van Statenleden Zita Pels (GroenLinks) en Cees Loggen (VVD) was er donderdag 18 april een ingelaste Statenvergadering. Provinciale Staten (PS) namen daar unaniem een motie aan waarmee besloten is Laura Bromet als formateur aan te wijzen met als opdracht formatiegesprekken te voeren met GroenLinks, VVD, D66 en PvdA.

 • Aanpak Landschapsplan gepresenteerd aan stuurgroep Verbinding A8-A9

  (18 april 2019)

  De stuurgroep Verbinding A8-A9 kwam op woensdag 17 april 2019 bijeen. Naast een toelichting op de actuele stand van zaken zijn onder meer de volgende onderwerpen besproken:

 • Beweegbare brugdek Leeghwaterbrug aangekomen in Alkmaar

  (18 april 2019)

  Het beweegbare brugdek van de Leeghwaterbrug (N242) heeft donderdag 18 april het laatste deel van de tocht naar Alkmaar over water afgelegd. Het transport vond plaats in opdracht van de provincie Noord-Holland.

 • Statenlid in beeld: Remine Alberts (SP)

  (18 april 2019)

  Na de verkiezingen is de samenstelling van Provinciale Staten veranderd. Niet alleen zijn er 2 nieuwe partijen bijgekomen, ook zijn 37 van de 55 Statenleden nieuw. Daarom stelt elke week een ander Statenlid zich voor. Deze week is dat Remine Alberts van de SP.

 • Topvondsten van grootste Noord-Hollandse opgraving ooit te zien

  (18 april 2019)

  De nieuwe familietentoonstelling ‘Liefs van Julia’ toont de resultaten van de grootste opgraving in Noord-Holland ooit, die vooraf ging aan de aanleg van de Westfrisiaweg. Alle topvondsten uit de bronstijd, waaronder de beroemde Bronsschat van Medemblik, zijn voor het eerst bijeen.

 • Onderhoud aan verlichting N208

  (18 april 2019)

  De provincie Noord-Holland voert op dinsdag 30 april 2019 onderhoud uit aan de verlichting op de N208 (Haarlem). De werkzaamheden vinden overdag plaats tussen 9.00 en 15.00 uur.

 • Politieke instrumenten Provinciale Staten

  (18 april 2019)

  Interpellatie, technische vragen, motie of amendement. Het is slechts een greep uit het aantal politieke instrumenten die Statenleden tot hun beschikking hebben om hun kaderstellende, controlerende en vertegenwoordigende rol te vervullen.

 • Onderhoud N505 in najaar 2019

  (18 april 2019)

  De provincie Noord-Holland voert naar verwachting in het najaar van 2019 onderhoudswerkzaamheden uit op de N505 tussen Hoogkarspel en Enkhuizen. De provincie is op dit moment bezig met voorbereidende werkzaamheden aan het traject.

 • Minder winkels en meer banen in Noord-Hollandse detailhandel

  (18 april 2019)

  Het aantal winkels in Noord-Holland is in 2018 afgenomen, het aantal banen in de detailhandel nam toe. De helft van die toename zit bij internetwinkels en postorderbedrijven.

 • Asfaltherstel Provincialeweg (N247) Scharwoude: nacht van 18 op 19 april 2019

  (18 april 2019)

  De provincie Noord-Holland verricht in de nacht van 18 april op 19 april 2019 asfaltherstelwerkzaamheden op de N247 in Scharwoude. De werkzaamheden vinden plaats tussen de rotonde Grosthuizen en de afrit A7 Avenhorn.

 • Werkzaamheden Provincialeweg Heerhugowaard (N242) van 18 op 19 april 2019

  (17 april 2019)

  De provincie Noord-Holland verricht in de nacht van donderdag 18 op vrijdag 19 april 2019 onderhoudswerkzaamheden aan het spoorviaduct Waarland op de N242 ter hoogte van de Smuigelweg in Heerhugowaard.

 • Samen in actie voor kamsalamanders Anna’s Hoeve

  (17 april 2019)

  Op verzoek van de Vereniging tot Behoud Anna’s Hoeve (VBAH) onderneemt de provincie Noord-Holland extra actie om eventuele kamsalamanders in het gelijknamige natuurgebied van een toekomstige werklocatie alsnog naar veilig gebied te brengen.

 • Uitkomsten studie bereikbaarheid Den Helder bieden perspectief voor de toekomst

  (17 april 2019)

  Uit een bereikbaarheidsstudie van de provincie Noord-Holland blijkt dat aanpassingen van de wegen in de kop van Noord-Holland kunnen leiden tot reistijdverkorting en afname van verkeer op omliggende wegen.

 • 19 kandidaten burgemeester Huizen

  (17 april 2019)

  Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Huizen hebben 19 personen gesolliciteerd: 15 mannelijke en 4 vrouwelijke kandidaten.

 • Uitgifte agrarische pachtgronden provincie Noord-Holland

  (17 april 2019)

  De provincie Noord-Holland gaat voor de periode 1 november 2019 tot en met 31 december 2020 weer agrarische grond verpachten.

 • Provincie steunt ontwikkeling Hyperloop

  (17 april 2019)

  De provincie Noord-Holland gaat samenwerken met Hardt Hyperloop. Het bedrijf werkt aan de ontwikkeling van een luchtdrukbuis waardoor goederen en mensen op hoge snelheid (1000 kilometer per uur) getransporteerd kunnen worden.

 • Hondenbezitters opgelet!

  (16 april 2019)

  Loslopende honden kunnen voor problemen zorgen in natuurgebieden. Zeker nu, in het broedseizoen, wanneer veel dieren jongen krijgen.

 • Ingelaste Statenvergadering over advies informateurs

  (16 april 2019)

  Donderdagavond 18 april is er op verzoek van Statenleden Zita Pels (GroenLinks) en Cees Loggen (VVD) een ingelaste Statenvergadering. Die begint om 20.00 uur op het Provinciehuis.

 • 'Draagvlak voor coalitie met GroenLinks, VVD, D66 en PvdA'

  (15 april 2019)

  De informateurs van GroenLinks en VVD, Laura Bromet en Cornelis Mooij, concluderen dat verdere formatiegesprekken tussen GroenLinks, VVD, D66 en PvdA goede kansen bieden. Deze coalitie kan volgens Bromet en Mooij rekenen op voldoende draagvlak in Provinciale Staten van Noord-Holland.

 • Beweegbaar brugdek Prinses Amaliabrug in Westknollendam zit op zijn plaats

  (15 april 2019)

  De provincie Noord-Holland heeft in het weekend van 13 april 2019 het beweegbare brugdek (het val) van de nieuwe Prinses Amaliabrug in Westknollendam geplaatst. De komende tijd wordt de brug aangesloten op de bediencentrale in Heerhugowaard en de software getest. De nieuwe brug wordt in september van dit jaar in gebruik genomen.

 • Provincie Noord-Holland wordt Direct Duidelijk

  (12 april 2019)

  De provincie Noord-Holland heeft als eerste provincie de landelijke Direct Duidelijk-deal ondertekend. Commissaris van de Koning Arthur van Dijk en algemeen directeur Renée Bergkamp beloven zich ervoor in te zetten dat de provincie duidelijk communiceert. Dat betekent: rekening houden met je lezer, een persoonlijke benadering kiezen en ervoor zorgen dat de taal die gebruikt wordt begrijpelijk is.

 • Bedrijventerreinen en kantoorlocaties van de toekomst

  (12 april 2019)

  Van het aantal pakketten dat retour wordt gestuurd tot het lokaal hergebruiken van onder meer metalen, papier en karton. Tijdens het symposium Circulaire werklocaties 2050 presenteerden architecten, ontwerpers en adviseurs hun kijk op de bedrijventerreinen en kantoorparken in 2050.

 • Update: spoedreparatie Westerweg (N242) Heerhugowaard

  (12 april 2019)

  De provincie Noord-Holland verricht zaterdag 13 april 2019 een spoedreparatie aan de waterleiding langs de Westerweg (N242) in Heerhugowaard, tussen afslag Edisonstraat en afslag Zuidtangent.

 • Vervangen lichtmast N506 bij Wijdenes

  (11 april 2019)

  De provincie Noord-Holland voert op maandag 15 april 2019 werkzaamheden uit op de N506 bij Wijdenes. Ter hoogte van hectometerpaal 28,3 wordt een lichtmast vervangen.

 • Lichtmast langs N241 bij Wognum vervangen

  (11 april 2019)

  De provincie Noord-Holland voert op maandag 15 april 2019 werkzaamheden uit op de A.C. de Graafweg (N241) bij Wognum. Ter hoogte van hectometerpaal 19,6 wordt een lichtmast vervangen.

 • Onmiddellijke afsluiting N194 Koggenland

  (11 april 2019)

  De provincie Noord-Holland heeft de N194 tussen rotonde Westeinde en rotonde Spierdijkerweg om veiligheidsredenen per direct afgesloten. Er is sprake van een gat naast de weg, dat onder het asfalt doorloopt.

 • Reizigers tevreden over busvervoer Noord-Holland

  (11 april 2019)

  Reizigers in Noord-Holland zijn tevreden over het openbaar busvervoer in 2018. Tussen de 3 concessiegebieden zijn kleine verschillen. Zo gaven reizigers uit de Gooi en Vechtstreek en Haarlem/IJmond het busvervoer een 7,9. Noord-Holland Noord scoorde gelijk aan het landelijke gemiddelde en haalde een 7,7.

 • Wandelbrug over ‘s-Gravelandsevaart Wijdemeren geopend

  (11 april 2019)

  Gedeputeerde Jaap Bond en wethouder Jan-Jaap van de Kloet van de gemeente Wijdemeren openden woensdag 10 april het wandelbruggetje bij de entree van het bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek van Natuurmonumenten.

 • Herstelwerkzaamheden Koopvaardersschutsluis in april en mei

  (11 april 2019)

  De provincie Noord-Holland voert in april en mei herstelwerkzaamheden uit aan de Koopvaardersschutsluis. De wanden van de sluis worden sneller dan verwacht aangetast door een bacterie. Daarom treft de provincie tijdelijke maatregelen.

 • Verdiepende gesprekken informateurs met GroenLinks en VVD

  (10 april 2019)

  Informateurs Laura Bromet (GroenLinks) en Cornelis Mooij (VVD) hebben Provinciale Staten (PS) via een brief geïnformeerd over hun volgende stap in het informatieproces.

 • Aanpak verbetering knelpunt spoorwegovergang Guisweg stap dichterbij

  (10 april 2019)

  Door een intensieve samenwerking tussen Rijk en regio is een oplossing voor het verkeersknelpunt bij de spoorwegovergang met de Guisweg een stap dichterbij.

 • Voorbereidende werkzaamheden Brug Ouderkerk

  (10 april 2019)

  De provincie Noord-Holland werkt aan de vervanging van de brug over de Amstel (N522).

 • Treintje auto’s sneller over kruispunten N205

  (10 april 2019)

  Auto’s die met elkaar én met de verkeerslichten communiceren, rijden sneller over kruispunten dan andere auto’s. Dit is één van de resultaten uit het onderzoek van de provincie Noord-Holland op de N205 (eerste slimme weg).

 • Provincie start met weginspecteurs op de motor

  (09 april 2019)

  De provincie Noord-Holland is maandag 8 april 2019 officieel gestart met de pilot ‘Weginspecteur op de motor’, een proef gericht op het verkorten van de aanrijtijd door de inzet van motoren. De provincie Noord-Holland is de eerste provincie van Nederland die motoren inzet voor weginspecteurs.

 • Tapsloot bij Prinses Amaliabrug in Westknollendam voor scheepvaart gestremd

  (09 april 2019)

  De provincie Noord-Holland vernieuwt de Prinses Amaliabrug (voorheen Beatrixbrug) in Westknollendam.

 • Stremming Stevinsluis Den Oever voor spoedwerkzaamheden

  (08 april 2019)

  Rijkswaterstaat voert van maandagavond 8 april 22.00 uur tot en met woensdag 10 april 22.00 uur spoedwerkzaamheden uit aan de Stevinsluis bij Den Oever.

 • Kandidaten burgemeester Laren

  (08 april 2019)

  Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Laren hebben 20 personen gesolliciteerd: 15 mannelijke en 5 vrouwelijke kandidaten. Dit heeft Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland, meegedeeld aan de gemeenteraad van Laren.

 • Provinciale MIT-subsidie voor duurzame innovaties in Noord-Holland

  (08 april 2019)

  Vanaf 9 april kunnen ondernemers subsidie aanvragen om de haalbaarheid te onderzoeken van een nieuw product, proces of dienst. De provincie Noord-Holland heeft hiervoor € 1.728.000 beschikbaar.

 • Kroon op 100 jaar NLR

  (08 april 2019)

  Ter ere van het 100-jarige bestaan is door Zijne Majesteit Koning Willem Alexander aan het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR), het Koninklijk predicaat toegekend. Deze eervolle onderscheiding is de bekroning op het werk van het NLR als toonaangevend technologisch kennisinstituut op het gebied van lucht- en ruimtevaart in Nederland.

 • Informatiegesprekken gestart

  (08 april 2019)

  De informateurs, Laura Bromet (GroenLinks) en Cornelis Mooij (VVD), zijn op maandag 8 april begonnen met de gesprekken met de lijsttrekkers. Op maandag 8 april spreken zij met 7 partijen. Op woensdag 10 april spreken zij met de overige partijen.

 • Val van de Prinses Amaliabrug passeert de Wilhelminasluis

  (08 april 2019)

  Zondag heeft het beweegbare brugdek (val) van de nieuwe Prinses Amaliabrug het laatste deel van de tocht naar zijn eindbestemming in Westknollendam gevaren.