Aanpak Landschapsplan gepresenteerd aan stuurgroep Verbinding A8-A9

(18 april 2019)

De stuurgroep Verbinding A8-A9 kwam op woensdag 17 april 2019 bijeen. Naast een toelichting op de actuele stand van zaken zijn onder meer de volgende onderwerpen besproken:

De leden van de stuurgroep hebben de uitslag besproken van de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 waarin de Verbinding A8-A9 een veelbesproken thema was.

Landschapsplan

Het landschapsplan Stelling van Amsterdam/Verbinding A8-A9 is inmiddels gegund aan een combinatie van 5 bureaus. Gezamenlijk gaan zij de verschillende opgaven van het landschapsplan onderzoeken: landschap, cultuurhistorie en verkeer. In de stuurgroep vergadering gaven de bureaus een presentatie over hun aanpak voor het opstellen van het landschapsplan. Ook werd gesproken over mogelijke manieren waarop de omgeving kan participeren in het landschapsplan. De stuurgroep gaf aan het belangrijk te vinden dat bewoners en belangengroepen mee kunnen denken over het landschapsplan.

De stuurgroep Verbinding A8-A9 bestaat uit de verantwoordelijke portefeuillehouder van de Vervoerregio Amsterdam, de verantwoordelijke wethouders van de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Beverwijk en Velsen en wordt voorgezeten door de gedeputeerde Mobiliteit van de provincie Noord-Holland. Verder zijn vertegenwoordigers van OCW en Rijkswaterstaat aanwezig als adviserend lid. De wethouder van de gemeente Heemskerk heeft zich teruggetrokken uit de stuurgroep. Heemskerk is nog wel aangesloten bij de ambtelijke werkgroepen van het project.