Keerkom Fort Uitermeer hersteld

(05 april 2019)

De oude keerkom op het fortterrein van Fort Uitermeer is op 5 april officieel geopend door gedeputeerde Joke Geldhof. De keerkom is tijdens de werkzaamheden uitgegraven en de oude schutsluis is hersteld.

Fort Uitermeer is oud, maar zeker nog springlevend. Het maakt onderdeel uit van het UNESCO Werelderfgoed Stelling van Amsterdam. Naast Fort bij Vijfhuizen is dit fort 1 van de 2 forten die eigendom is van de provincie Noord-Holland. De provincie is dan ook eerstverantwoordelijke voor dit werelderfgoed. Meer informatie over het fort staat op de website van de Stelling van Amsterdam.

Nieuwe keerkom Fort Uitermeer

Plannen rondom fort Uitermeer

De stichting Uiteraard Uitermeer maakte in 2006 een plan, waarmee nu het gebied rondom het fort wordt ontwikkeld. Een belangrijke stap was de opening van het paviljoen Uiteraard Uitermeer. Vele bezoekers genoten daarna van het prachtige uitzicht op de Vecht. Hierna kwam dit project in een versnelling. Er kwam een steiger, een sloepenhaven en een minitheater.

Herstel keerkom Uitermeer

Door de aanleg van een parkeerplaats buiten het fortterrein kwam in 2016 ruimte vrij op het fortterrein van Uitermeer voor het terugbrengen en restaureren van een keerkom.

De sluis en de keerkom zijn onderdeel van het sluisjescomplex van de ’s Gravelandsevaart. Deze vaart is aangelegd om de buitenplaatsen in ’s Graveland aan te leggen. Hiervoor was een goede vaarverbinding met Amsterdam nodig. Op Uitermeer werd een schutssluis gebouwd. Deze sluis verbond de Vecht met de ’s Gravelandsevaart.

Veel schepen en met name trekschuiten waren niet zeewaardig. Daarom werd de lading van deze schepen op Uitermeer overgedragen op schepen die wel zeewaardig waren. De schepen en trekschuiten konden vervolgens in de keerkom van Uitermeer keren.

Keerkom ook gunstig voor waterberging

Het terugbrengen van de keerkom heeft niet alleen cultuurhistorische waarde, maar is ook belangrijk voor de waterberging. Dit is nodig voor de reconstructie van de N236.

De totale begroting voor het herstel van de keerkom was ongeveer € 280.000. De provincie leverde een bijdrage van € 190.000 vanuit de Groene Uitwegmiddelen. Hoogheemraadschap Amstel Gooi- en Vechtstreek droeg € 40.000 bij. Stichting Uiteraard Uitermeer financierde de rest van het bedrag.