Onderhoud N505 in najaar 2019

(18 april 2019)

De provincie Noord-Holland voert naar verwachting in het najaar van 2019 onderhoudswerkzaamheden uit op de N505 tussen Hoogkarspel en Enkhuizen. De provincie is op dit moment bezig met voorbereidende werkzaamheden aan het traject.

Tijdens het onderhoud wordt onder meer het asfalt vervangen en veiligheidsmarkering aangebracht. Daarnaast worden de parkeerhavens vervangen voor pechhavens en rammelstroken in de binnenbocht aanlegd.

De werkzaamheden vinden naar verwachting in het najaar van 2019 plaats. Wanneer er meer bekend is over de exacte planning zal de provincie dit communiceren. De provincie stelt alles in het werk om hinder zoveel mogelijk te voorkomen.

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn bovendien te volgen via de website van Gebiedscontract Midden-Noord of Twitter (@ProvincieNH).