P+R-terrein aan het Wandelpad in Hilversum afgesloten

(26 april 2019)

Het P+R-terrein aan het Wandelpad in Hilversum wordt vanaf maandag 6 mei 2019 afgesloten voor automobilisten die hun auto willen parkeren. Het terrein is nodig om voorbereidingen te treffen voor de bouw van een vrije busbaan in het kader van het project HOV in ’t Gooi.

Exploitant Q-park informeert klanten en abonnementhouders over alternatieven. Het gaat in eerste instantie om voorbereidende werkzaamheden. BAM Infra Rail start met het graven van proefsleuven en het verleggen van kabels en leidingen. Dit werk vindt doordeweeks en overdag plaats en geeft geen overlast voor direct omwonenden.

P+R-terrein aan Wandelpad afgesloten

Spoorse werkzaamheden

Later wordt er ook aan het spoor zelf gewerkt. Dit gebeurt tijdens zogenaamde ‘buitendienststellingen’. Om de veiligheid van werknemers te garanderen, rijden er dan geen treinen. Tijdens buitendienststellingen wordt er ook ’s nachts en in het weekend gewerkt. Omwonenden worden tijdig geïnformeerd, ook over de eventuele overlast die daarmee gepaard gaat.

Afsluiting noodzakelijk

Voor deze voorbereidende werkzaamheden en ook voor de bouw van de busbaan parallel aan het spoor, is het noodzakelijk het parkeerterrein aan het Wandelpad af te sluiten. Exploitant Q-park informeert klanten en abonnementhouders hierover. Als alternatieven liggen de parkeergarages aan de Schapenkamp (Q-park Markt) en Groest (Q-park Hilvertshof) het meest voor de hand.