Provinciefonds draagt bij aan duurzame ontwikkelingen in Noord-Holland

(02 april 2019)

PDENH (Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland) investeert sinds 2015 namens de provincie Noord-Holland in duurzame ontwikkelingen op het gebied van energietransitie, circulaire economie en duurzame mobiliteit.

Zonnepanelen op daken

Het fonds participeert op dit moment in een kleine 20 Noord-Hollandse ondernemingen. De provincie heeft op 26 maart 2019 besloten om de samenwerking met het fondsmanagement minimaal vijf jaar te verlengen.

Resultaten

PDENH beschikt over 55 miljoen euro van de provincie Noord-Holland, waarmee in duurzame ontwikkelingen wordt geïnvesteerd door te participeren in bedrijven en leningen te verstrekken. Het daarmee gerealiseerde rendement wordt opnieuw geïnvesteerd in duurzame initiatieven.
Gedeputeerde Economie en Landbouw van de provincie Noord-Holland, Jaap Bond: “Ik ben heel tevreden over de resultaten van het fonds tot nu toe en zie vooral dat investeren in duurzame ontwikkelingen ook een investering in duurzame werkgelegenheid betekent.”

PDENH heeft reeds geïnvesteerd in onder andere energieopslag, biomassavergisting, warmtepomppanelen en circulaire smartphones.

Investeringen in duurzaamheid

De investeringsportfolio van PDENH nadert inmiddels de twintig investeringen. Stuk voor stuk duurzame en innovatieve bedrijven die bijdragen aan de werkgelegenheid in Noord-Holland. Zo ontwikkelt E-magy uit Broek op Langedijk innovatief siliciumpoeder dat lithium-ion batterijen een 50 procent hogere capaciteit geeft. E-magy is een spin-off van RGS Development BV, tevens een participatie van PDENH, dat thermo-elektrische modules ontwikkelt om restwarmte om te zetten in elektriciteit.

Slaspecialist B4-Agro in Warmenhuizen heeft een biomassavergister waarin het eigen plantaardige afval, plus dat van agrarisch ondernemers in de omgeving, omgezet wordt in groen gas voor zo’n 1.400 huishoudens.
Het Amsterdamse Triple Solar heeft een warmtepomppaneel ontwikkeld dat zorgt voor een zuinig, efficiënt en geluidloos warmtesysteem.

Een andere participatie is Fairphone, dat duurzame en eerlijke smartphones maakt. De telefoons zijn modulair, circulair en bedoeld voor lang gebruik, waardoor veel CO2 bespaard wordt.