Uitvoeringen Beleidsagenda Energietransitie 2019 bekend

(23 april 2019)

De provincie Noord-Holland wil in 2050 energieneutraal en circulair zijn. In de Uitvoeringsparagraaf bij de Beleidsagenda Energietransitie 2016-2020 maakt de provincie inzichtelijk welke activiteiten in 2019 worden uitgevoerd om dat doel te bereiken.

Zicht op water met aan de overkant meerdere windmolens.

2019 staat voor een groot deel in het teken van de Regionale energiestrategieën (RES-sen). Deze RES-sen vloeien voort uit de afspraken uit het ontwerp-Klimaatakkoord. In Noord-Holland worden 2 RES-sen opgesteld: 1 voor Noord-Holland Noord en 1 voor Noord-Holland Zuid. De provincie ondersteunt dit proces.

Verder staan in de Uitvoeringsparagraaf volop in de aandacht: zonne-energie, het benutten van aardwarmte, energiebesparing in de glastuinbouw, de industrie en van de bestaande woningvoorraad.

Beleidsagenda Energietransitie 2016-2020

Uitgelicht