Verdiepende gesprekken informateurs met GroenLinks en VVD

(10 april 2019)

Informateurs Laura Bromet (GroenLinks) en Cornelis Mooij (VVD) hebben Provinciale Staten (PS) via een brief geïnformeerd over hun volgende stap in het informatieproces.

Op grond van gesprekken die de informateurs deze week hebben gevoerd met de lijsttrekkers van alle politieke partijen in PS, hebben Bromet en Mooij besloten als volgende stap in het informatieproces een gezamenlijk verdiepend gesprek te voeren met GroenLinks en de VVD.

De informateurs geven in de brief ook aan dat zij naast de gesprekken met de verschillende partijen, ook veel brieven hebben ontvangen van bedrijven en maatschappelijke organisaties. De betrokkenheid en inhoudelijke suggesties van deze bedrijven en organisaties stellen zij zeer op prijs.

Zodra het gezamenlijk, verdiepend gesprek met de formateurs, GroenLinks en de VVD is afgerond, informeren Bromet en Mooij PS over de uitkomst en de vervolgstappen.

Download van de brief 10 april 2019 aan Provinciale Staten van Noord-Holland

GS zaal