Werkzaamheden Burgemeester Visserbrug vanaf 4 april

(02 april 2019)

De provincie Noord-Holland werkt van donderdag 4 tot en met zondag 7 april 2019 aan de Burgemeester Visserbrug op de provinciale weg N250 in Den Helder. De provincie doet onderzoek naar onderdelen die aan vervanging toe zijn. De brug moet hiervoor worden afgesloten. Het verkeer volgt een omleidingsroute.

De provincie deed in december 2017 al uitgebreid onderzoek. Toen bleek uit scans dat een aantal onderdelen vervangen moet worden om de brug weer soepel te laten functioneren. Om de exacte maten te bepalen vindt nu detailonderzoek plaats. In het najaar van 2019 volgt de reparatie.

Gecombineerde werkzaamheden

De afsluiting gebruikt de provincie om ook meteen andere werkzaamheden uit te voeren. Het gaat dan om onderhoud aan de oplegpunten van de klep van de brug. Dit kan leiden tot enige geluidshinder voor direct omwonenden.

Bereikbaarheid

De N250 is tijdens de werkzaamheden ter hoogte van de Burgemeester Visserbrug afgesloten voor al het verkeer. De omleidingsroute voor doorgaand verkeer loopt via de Ravelijnweg, de Middenweg en de Kanaalweg.

  • Automobilisten richting de Teso-veer naar Texel moeten rekening houden met extra reistijd van ongeveer 5 tot 10 minuten, afhankelijk van de verkeersdrukte.
  • Direct omwonenden van de Burgemeester Visserbrug kunnen hun woning bereiken via de N250 aan de noord- of zuidzijde van de brug. Verkeersregelaars verlenen doorgang aan bestemmingsverkeer.
  • De scheepvaartroute van en naar de Industriehaven is gestremd van 4 tot en met 7 april. Dit geldt ook voor de recreatievaart. De stremming is vooraf afgestemd met de vaarwegpartijen.

Planning

De werkzaamheden worden uitgevoerd door gebiedsaannemer WaakSaam en duren van donderdag 4 april 9.30 uur tot zondag 7 april 20.00 uur.

Bij vragen over de werkzaamheden kan contact worden opgenomen met het Servicepunt van de provincie Noord-Holland via telefoonnummer 0800 - 0200 600 (gratis) of mail naar servicepunt@noord-holland.nl. Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op de website van Waaksaam.

WaakSaam

WaakSaam voert tot juni 2025 in opdracht van de provincie het beheer en onderhoud van vaarwegen, wegen, groen, bruggen, gebouwen en terreinen in de Kop van Noord-Holland uit.