Archeologisch onderzoek in Heiloo

(29 augustus 2019)

De provincie doet vanaf 9 september 2019 tussen 8.00 en 17.00 uur archeologisch onderzoek op de hoek van de Lagelaan en de Oosterzijweg en langs de Lagelaan in Heiloo. De werkzaamheden duren ongeveer 3 weken en zijn een vervolg op de werkzaamheden die in maart 2019 zijn uitgevoerd. Toen zijn archeologische resten aangetroffen, die nu nader worden onderzocht. De werkzaamheden veroorzaken geen hinder voor het verkeer en omwonenden.

Archeologische resten

Uit bureauonderzoek (2016) naar archeologische en cultuurhistorische waarden is gebleken dat een aantal plekken mogelijk van archeologische waarde is. Deze plekken zijn in maart 2019 verder onderzocht middels een proefsleuvenonderzoek. Zo wordt de omvang van de archeologische resten in kaart gebracht. Indien nodig zullen opgravingen plaatsvinden. Proefsleuven zijn langwerpige werkvakken die met een kleine graafmachine of met de schep worden aangelegd op en rondom de vindplaatsen. Er zijn op de hoek van de Lagelaan en de Oosterzijweg bewoningsresten vanaf de 12de eeuw aangetroffen. Ook langs de Lagelaan (iets verder naar het oosten) zijn archeologische resten aangetroffen.Het archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd door Hollandia Archeologen BV in opdracht van de provincie Noord-Holland.

Meer informatie

Voor vragen over de plannen en/of de informatieavond kunt u bellen met het Servicepunt provincie Noord-Holland via 0800 - 0200 600 (gratis) of kijk voor meer informatie op www.noord-holland.nl/AansluitingA9.

Archeologisch onderzoek in Heiloo
 

Uitgelicht