Presentatie schetsontwerp Anna’s Hoeve en Monnikenberg

(26 augustus 2019)

De provincie houdt op maandag 9 september 2019 een vervolgbijeenkomst over de toekomst van Anna’s Hoeve en landgoed Monnikenberg.

Het schetsontwerp voor de beide natuurgebieden staat centraal. De bijeenkomst begint om 19.30 uur in de Lorentzschool, Lorentzweg 135 in Hilversum. Iedereen is welkom.

De bijeenkomst start met een gezamenlijk gedeelte waarbij in diverse korte interviews het project, het participatieproces en de meest opvallende ontwerpvoorstellen aan bod komen. Daarna kunnen bezoekers, aan de hand van ontwerptekeningen en referentiebeelden, in gesprek met projectmedewerkers. Er kan die avond mondeling en schriftelijk gereageerd worden op het voorstel. De bijeenkomst eindigt om uiterlijk 21.30 uur.

Anna's Hoeve in Het Gooi

Participatieproces

Tijdens alle belangrijke fasen in het ontwerpproces is er contact met de omgeving. De startbijeenkomst in april 2019 werd door ruim 120 belangstellenden bezocht. Voor een werkgroep die actief meedenkt en praat over het vertalen van mogelijkheden in maatregelen, meldden zich die avond meerdere belangstellenden. Ingenieursbureau Arcadis heeft in nauw overleg met deze werkgroep, de eerder opgehaalde wensen vanuit de omgeving vertaald naar een schetsontwerp.

Op maandag 9 september 2019 worden de resultaten uit die eerste fase gepresenteerd. De reacties vormen input voor het verder uitwerken van de schetsen naar een voorlopig en uiteindelijk naar een definitief ontwerp. De werkgroep blijft het hele traject betrokken. Volgens planning wordt het ontwerp definitief vastgesteld in het voorjaar van 2020. Tot die tijd krijgen belanghebbenden nog diverse mogelijkheden om te reageren. Kijk op  www.voltooiinggroeneschakel.nl voor de planning.

Voltooien van de Groene Schakel

Er gaat de komende tijd veel veranderen in Anna’s Hoeve en op Monnikenberg. Langs de spoorlijn komt een busbaan, er wordt een een natuurbrug gebouwd zodat dieren veilig kunnen oversteken en de Weg over Anna’s Hoeve wordt verlegd. Als het bouwen klaar is, worden de natuurwaarden in het gebied versterkt en de voorzieningen voor recreanten verbeterd. Zo wordt de Groene Schakel compleet.