Verkeersmaatregelen gereed bij Zwarteweg in Aalsmeer

(29 augustus 2019)

De verkeersmaatregelen bij de kruising van de Burgemeester Kasteleinweg met de Zwarteweg in Aalsmeer zijn gereed. Door deze maatregelen kunnen de schoolgaande kinderen van de nabijgelegen school IKC Triade veiliger oversteken.

De nieuwe school IKC Triade opende op 27 augustus 2019. Medio 2020 start het project HOVASZ: de aanleg van een hoogwaardige openbaarvervoerverbinding tussen Uithoorn, Aalsmeer en Schiphol-Zuid. Dan komt er een rotonde in plaats van het bestaande kruispunt van de Burgemeester Kasteleinweg en Zwarteweg. 

De gemeente Aalsmeer en de provincie Noord-Holland hebben in overleg met de school en een oudercommissie besloten om voor opening van de nieuwe school een aantal verkeersmaatregelen op het huidige kruispunt uit te laten uitvoeren. 

Kruising Burgemeester Kasteleinweg - Zwarteweg
Aangepaste kruising Burgemeester Kasteleinweg - Zwarteweg

Verkeersmaatregelen

Op de kruising van de Burgemeester Kasteleinweg met de Zwarteweg zijn onder meer drempels aangelegd, rode coating en reflecterende kattenogen voor het fietspad aangebracht en snelheidsdisplays geplaatst. Rondom de school is op de Zwarteweg en de Dreef een schoolzone ingericht, voorzien van verkeersborden, extra wegmarkering en drempels.

Rijstrook minder 

Op de kruising Burgemeester Kasteleinweg / Zwarteweg, tussen 1ste Mensinghlaan en Legmeerdijk is nu in beide richtingen een rijstrook minder beschikbaar voor recht doorgaand verkeer. In 2020 - 2021 wordt als onderdeel van het project HOVASZ de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer opnieuw ingericht en wordt de nieuwe weg een tweebaansweg met 1 rijstrook per rijrichting voor lokaal bestemmingsverkeer. Doorgaand gemotoriseerd verkeer wordt geadviseerd om de kern van Aalsmeer te mijden en gebruik te maken van de N201. 

Artist Impression van nieuwe rotonde bij kruising Burgemeester Kasteleinweg - Zwarteweg in Aalsmeer

Artist Impression van nieuwe rotonde Burgemeester Kasteleinweg - Zwarteweg

HOVASZ

In mei 2019 heeft de provincie de uitvoering van het project HOVASZ definitief gegund. HOVASZ wordt gerealiseerd door de provincie Noord-Holland in samenwerking met de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer en Uithoorn. Aannemer Dura Vermeer voert in opdracht van de provincie Noord-Holland de werkzaamheden uit.