Stakeholders denken mee over renovatie van Koopvaardersschutsluis

(05 december 2019)

Op dinsdag 3 december kwamen ruim 70 betrokkenen samen om mee te denken over de renovatie van de Koopvaardersschutsluis.

Gedeputeerde Adnan Tekin en de wethouders Kees Visser en Heleen Keur waren aanwezig om de aanwezigen bij te praten over de actuele stand van zaken. De aanwezigen kregen uitgebreid de kans om vragen te stellen en in een workshop mee te denken over onder andere wacht- en ligplaatsen.

Ook werden ze geïnformeerd over de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek naar de omvaarroute via de Boerenverdrietsluis. Er bleek vanuit de betrokkenen namelijk een voorkeur voor deze omvaarroute. Tijdens de bijeenkomst werd bekendgemaakt dat uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat deze voorkeur ook haalbaar is. Wel is er een aantal belangrijke aandachtspunten zoals:

  • Huidige situatie bereikbaarheid moet acceptabel blijven
  • Uitvoering moet buiten zomerseizoen plaatsvinden
  • Zorg voor juiste manier van afstemmen van de bloktijden voor het weg- en scheepvaartverkeer
  • Het bepalen van de locatie van de wacht- en ligplaatsen tijdens de renovatie van de KVSS
  • Nader bepalen van voorwaarden voor het realiseren van de definitieve recreatieve vaarroute 

In gesprek

Om alle kansen, uitdagingen en bedreigingen van de renovatie in beeld te brengen, gingen stakeholders in een workshop met elkaar in gesprek. In groepjes bespraken zij thema’s als alternatieve/nieuwe wacht- en ligplaatsen en kansen voor het havengebied van Den Helder. Tijdens de workshop bleek er begrip te zijn voor de renovatie. De geuite zorgen hadden vooral betrekking op de combinatie van recreatievaart en beroepsvaart bij de omvaarroute en bij de definitieve vaarroute. Ook zien ze uitdagingen in de impact van de renovatie op het wegverkeer en de bereikbaarheid van Den Helder in het algemeen. Belangrijkste punt hierbij zijn de meerdere brug- en sluisopeningen waarmee het scheepvaart- en wegverkeer te maken krijgen. 

Stakeholders in overleg

Renovatie

De Boerenverdrietsluis moet worden omgebouwd van keersluis naar schutsluis met een kolk van 92 meter, inclusief sluisdeuren op 40 meter. Na het aanpassen van de Boerenverdrietsluis wordt de Koopvaardersschutsluis gerenoveerd en wordt de kolk verlengd tot 115 meter. Met deze lengte, een breedte van 16 meter en diepgang van ruim 5 meter, is de Koopvaardersschutsluis na renovatie geschikt voor CEMT-klasse IV scheepvaart. Uitgangspunt is dat de renovatie zo veel mogelijk buiten het zomerseizoen zal plaatsvinden. 

Vervolg

De komende tijd gebruikt wordt gebruikt om de opgehaalde wensen en opmerkingen te beoordelen en indien mogelijk mee te nemen in de plannen van de renovatie. De provincie verwacht medio 2020 een aannemer te selecteren.

Meer informatie

Met vragen over de plannen en/of de geplande renovatie kunt u bellen naar het Servicepunt provincie Noord-Holland via 0800 - 0200 600 (gratis).