Subsidie voor woningbouwprojecten die vertragen door stikstofregels

(04 december 2019)

De provincie Noord-Holland stelt geld beschikbaar om woningbouwprojecten vlot te trekken, die mogelijk vertraging oplopen door stikstofregels.

Bouwer aan het werk op een stelling voor woningen

Subsidie voor woningbouwversnelling

Het geld wordt beschikbaar gesteld vanuit een al bestaande subsidieregeling. Deze regeling wordt ingezet voor bouwprojecten die op korte termijn konden beginnen, maar waar vertraging optreedt door personele knelpunten. Gemeenten kunnen met de versnellingssubsidie expertise inhuren die zij zelf niet in huis hebben, zodat de woningbouw versneld kan worden. In totaal is er voor deze subsidieregeling € 15 miljoen beschikbaar.

Voorkomen van vertraging door stikstof

Als bij woningbouwprojecten wel een vergunning is verleend, maar nog onvoldoende rekening is gehouden met stikstof, kunnen deze projecten nog niet tot uitvoering worden gebracht. De provincie Noord-Holland biedt de gemeenten daarom aan om deze versnellingssubsidie nu ook in te zetten voor projecten die vertraging oplopen door stikstofregels.