Vergoeding afkoop oude pacht in natuurnetwerk

(12 december 2019)

De provincie Noord-Holland stimuleert afkoop van ‘oude pacht’ en aankoop van terreinen in het natuurnetwerk met een nieuwe regeling.

Natuurnetwerk Nederland in Noord-Holland

Organisaties zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, maar ook particulieren, kunnen hiervoor vanaf 2 januari 2020 subsidie aanvragen.
De subsidieregeling is bedoeld voor terreinen die natuurbeherende organisaties of particulieren in verpachte staat verkregen, waarbij de pachtovereenkomst het ontwikkelen van natuur in de weg staat.

Aankoopsubsidie

Het Natuurnetwerk Nederland is een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuurgebieden. Natuurbeherende organisaties en particulieren kunnen met de nieuwe regeling ook subsidie aanvragen bij de provincie voor de aankoop van percelen in het natuurnetwerk. Zij kunnen dan een vergoeding krijgen voor de waardedaling van percelen die natuurgrond worden.

Meer informatie

Meer informatie over de subsidieregeling is vanaf 2 januari 2020 te vinden bij het subsidieloket.