Besluit Provinciaal inpassingsplan N247 maand opgeschoven

(05 februari 2019)

Provinciale Staten besloten maandag 4 februari het definitief provinciaal inpassingsplan (PIP) voor N247 niet te behandelen.

De oorzaak is onduidelijkheid over verkeerscijfers wanneer industrieterrein Galgeriet in Monnickendam zich tot een nieuwe woonwijk ontwikkelt. Dit agendapunt staat opnieuw op de agenda tijdens de Statenvergadering van 4 maart 2019.

Provinciale Staten vergaderen

In het Provinciaal Inpassingsplan worden in 1 juridische procedure alle ruimtelijke bestemmingen rond de N247 vastgelegd. Hierbij worden eveneens de milieueffecten van de maatregelen aan de N247 onder de loep genomen.