Duurzaamheid, milieu en vervoer belangrijkste provincie-onderwerpen voor Noord-Hollanders

(20 februari 2019)

Noord-Hollanders vinden het belangrijk dat de provincie waar zij wonen voldoende aandacht besteedt aan duurzaamheid en milieu en aan verkeer en vervoer.

Daarnaast vinden zij het belangrijk dat de provincie aantrekkelijk is om in te wonen, werken en recreëren. Dat blijkt uit onderzoek dat Epiphaneia in opdracht van de provincie Noord-Holland heeft gedaan onder 1500 Noord-Hollanders.

Mensen

8 op de 10 ondervraagden gaven aan ‘Zorgen dat de leefomgeving veilig en schoon is’ een belangrijke taak van de provincie te vinden. Een even groot aantal ziet een rol voor de provincie als het gaat om bereikbaarheid, of dat nou met de auto, fiets of het openbaar vervoer is. Zij verwachten ook dat de provincie zorgt voor de veiligheid van wegen en fietspaden en betrouwbaar openbaar vervoer.

Positief over Noord-Holland

Maar liefst 96% van de ondervraagde Noord-Hollanders geeft aan ‘tevreden’ te wonen in de provincie Noord-Holland. Ruim 1 op de 3 ondervraagden (35%) zegt zelfs ‘zeer tevreden’ te zijn. Inwoners van de Kop van Noord-Holland zijn het meest positief over hun woonsituatie: daar is zelfs 46% ‘zeer tevreden’. In de Gooi en Vechtstreek is men nog het meest kritisch: hoewel ook daar 94% tevreden is over hoe men woont in de provincie Noord-Holland, is slechts 19% ‘zeer tevreden’.

Noord-Hollanders zijn positiever over hun eigen provincie dan over Nederland als geheel. Bijna 8 op de 10 respondenten vinden dat Noord-Holland zich in de goede richting ontwikkelt. Vooral bewoners van de IJmond zijn positief. Slechts 2 van de 10 Noord-Hollanders vinden dat het de verkeerde kant op gaat met de provincie.

59% tevreden met bestuur provincie

59% van de respondenten geeft aan tevreden te zijn het bestuur van de provincie Noord-Holland. Daar staat echter een vrij grote groep tegenover die niet weet of ze tevreden zijn (29%). 11% is ontevreden, 1% is zeer ontevreden. De belangrijkste reden voor die tevredenheid is dat mensen vinden dat de provincie haar werk goed doet. Het bestuur van de provincie komt naar voren als een stille kracht die ervoor zorgt dat alles goed blijft draaien.

Respondenten die ontevreden zijn met het bestuur van de provincie Noord-Holland, zijn meestal niet blij met het beleid binnen concrete thema’s als woningbouw, wegen en openbaar vervoer en gemeentefusies. Ook bestaan er in sommige regio’s gevoelens van achterstelling en vinden mensen dat de provincie niet goed naar de burgers luistert.